a

ANUNŢ - Consultarea populației privind aprobarea planului urbanistic zonal ,, ELABORARE PUZ PENTRU MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE APROBATE CU HCL 108/2008 SI HCL 148/2020”

04.11.2021


Nr. 128402/2021

ANUNŢ

privind aprobarea planului urbanistic zonal:

,, ELABORARE PUZ PENTRU MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE APROBATE CU HCL 108/2008 SI HCL 148/2020”, ALBA IULIA, STR. ALESSANDRIA, NR. 16, solicitant CETEAN NICOLAE , CETEAN VALERIA

 

Serviciul Administrație publică locală, juridic contencios - Direcția juridică, administrație publică locală din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, informează publicul interesat cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal: ,, ELABORARE PUZ PENTRU MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE APROBATE CU HCL 108 2008 SI HCL 148/2020”, ALBA IULIA, STR. ALESSANDRIA, NR. 16 , solicitant CETEAN NICOLAE , CETEAN VALERIA.

Etapa de consultare a populației se desfășoară în perioada 04.11.2021-17.12.2021.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare cu privire la acest proiect de hotărâre, se pot depune în scris specificându-se articolul sau articolele din proiect sau regulament la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, de pe str. : Calea Moților, nr. 5 A, Camera 8 – Registratură sau în format electronic pe adresa de e-mail: office@apulum.ro în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț, respectiv până la data de 18.11.2021, ora.16.00.

Proiectul de hotărâre și documentația referitoare la acest proiect pot fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, camera 1 (Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului) sau pe site-ul instituției www.apulum.ro , secțiunea Consultare publică.


tiparire, pdf si email