a

În atenția agenților economici autorizați ca unități de colectare și valorificare a deșeurilor

08.11.2021


UAT Municipiul Alba Iulia valorifică, conform art.14 alin.3 respectiv art.16 alin.1 din anexa 1 la HG156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale, din proprietatea privată, un numar de 15 autovehicule scoase din uz.

 

Cei interesați pot depune oferte în plic închis la registratura instituției situată în Calea Moților, nr.5A, Alba Iulia în perioada 8-12.11.2021, până la ora 10:00.

 

Câștigător va fi agentul economic care oferă prețul final cel mai mare (acesta nu trebuie să fie grevat de alte cheltuieli ocazionate de transferul de proprietate – încărcare, transport, cântărire, fără a ne limita la acestea). Acesta va fi anunțat după verificarea ofertelor, în timpul cel mai scurt, dar nu mai târziu de 15.11.2021.

 

Detalii suplimentare sunt oferite la telefon 0258815367, 0720660833 sau email: adpp@apulum.ro.


tiparire, pdf si email