a

Comunicat incepere proiect RISE

07.01.2022


ANUNȚ privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „RISE - cReștem Integritatea, tranSparența și Etica în administrația publică locală!“,

cod SIPOCA/MySMIS nr. 1130/152084, proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă


Rolul Municipiului Alba Iulia: Lider de parteneriat


Partener: Direcția Generală Anticorupție


Perioada de implementare: 16 luni (13.12.2021 - 12.04.2023);


Programul prin care se finanțează proiectul: Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.


Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului Consolidarea capacității administrative a Municipiului Alba Iulia pentru creşterea gradului de transparență, etică și integritate în cadrul acesteia, în termen de 16 luni.

 

Documentul în format PDF se găsește aici!!!


tiparire, pdf si email