a

Anunţ selecţie partener pentru participarea la depunere proiect cu finanțare nerambursabilă

09.06.2022


     În conformitate art. 14 din OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismul financiar norvegian 2014-2021 și art. 24 din Ordinul nr. 2840/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismul financiar norvegian 2014-2021, Municipiul Alba Iulia anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu o entitate de drept privat.

     Scop: depunerea unei cereri de finanțare în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, Program pentru Energie în România, Apeluri pentru Propuneri de Proiect, Domeniu de interes: Cunoștințe sporite privitoare la energia regenerabilă, eficiență energetică – Sensibilizarea și Instruirea publicului larg.

     Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanțare sunt specificate în link-ul apelului și anexele acestuia:

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/310522-romania-renewable-energy-and-energy-efficiency/

 

 

     Detalii aici.

     Rezultatul selectiei

 

 

      Modele de formulare:

      Scrisoare intenție.doc

      Fisa-descriere-parteneri.doc

      Declarație evitare conflict de interese_final.docx


tiparire, pdf si email