a

În atenția agenților economici autorizați ca unități de colectare și valorificare a deșeurilor

16.11.2022


           

ANUNȚ

 

 

 

            UAT Municipiul Alba Iulia cu sediul în Calea Moților nr.5A, Alba Iulia, telefon 0258815367, 0720660833, email: adpp@apulum.ro. anunță valorificarea, în condițiile legislației privind gestionarea deșeurilor, prin operatori economici autorizați să colecteze vehicule scoase din uz (conform Legii 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, cu modificările și completările ulterioare), un număr de 11 autovehicule scoase din uz denumite în continuare lot, prin predarea acestora la starea în care se află.

            Cei interesați pot depune oferte în plic închis sigilat la registratura instituției situată în Calea Moților, nr.5A, Alba Iulia până la data de 09.12.2022 ora 13:00. Pe plic se va menționa ”OFERTĂ DE PREȚ VALORIFICARE VSU – A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE 12.12.2022 ORA 10:00”. Ofertele depuse după data și ora limită de depunere a ofertei nu vor fi luate în considerare și vor fi returnate nedeschise.

            Ofertele depuse trebuie să conțină următoarele informații:

      1.prețul unitar de achiziție (lei / kg. de deșeu auto);

      2. procentul de scăzământ din greutatea totală a fiecărui autovehicul;

      3. asumarea obligațiilor de:

         a. ofertare pentru întregul lot propus pentru valorificare (Anexa 1);

         b. încărcare, transport, cântărire și tratare a autovehiculelor (condiție obligatorie ce cade în sarcina ofertantului și a cărei contravaloare va fi suportată de acesta);

         c. plată a contravalorii bunurilor cumpărate în termen de maxim 15 de zile de la primirea facturii întocmite de către vânzător;

         d. eliberare a certificatelor de distrugere în termen de 15 zile lucrătoare de la transferul efectiv al dreptului de proprietate.

            Oferta de preț va fi însoțită de copia xerox, certificată pentru conformitate prin semnătura reprezentantului legal, a autorizației de mediu emisă de autoritatea competentă pentru protecția mediului cu respectarea prevederilor legale.

            Ofertele de preț care nu îndeplinesc toate cerințele, inclusiv obligația de a oferta întregul lot care face obiectul valorificării, vor fi declarate neconforme și nu vor face obiectul evaluării.

            În urma analizei primare a ofertelor prezentate în termenul stabilit, se pot solicita ofertanțiilor informații suplimentare, necesare derulării procesului de negociere de preț, în cazul în care prețurile ofertate sunt identice.

            Oferta declarată câștigătoare va fi oferta cu prețul cel mai mare calculat ca preț unitar ofertat ajustat cu procentul de scăzământ.

            Ședința de evaluare a ofertelor depuse se va desfășura la sediul Serviciului Contracte Patrimoniu, B-dul Republicii Nr. 26, în data de 12.12.2022, ora 10:00, iar rezultatul evaluării va fi comunicat în termen de 2 zile lucrătoare de la data finalizării acesteia.

            Lotul de vehicule din Anexa 1, sunt depozitate în spațiul amenajat pe B-dul Republicii nr. 3 - în incinta curte interioară Bazin Olimpic, și poate fi vizionat prin programare telefonică cu cel puțin o zi lucrătoare înainte.  

 

 

 

ANEXA 1

LOT VEHICULE SCOASE DIN UZ

PROPUS PENTRU VALORIFICARE

                           


                                          1.Autoturism Dacia, culoare gri, număr de înmatriculare AB-04-RIR
                                          2.Autoturism Skoda, culoare alb, număr de inmatriculare AB-41-XXO
                                          3.Autoturism Audi, culoare gri , număr de inmatriculare AB-91-MVV
                                          4.Autoturism Renault, culoare albastră, număr de imatriculare AB-02750
                                          5.Autoturism Opel Corsa, culoare albastră număr de imatriculare AB-08-JZZ
                                          6.Autoturism Bmw , culoare albastru, număr de înmatriculare HD-17-PRJ
                                          7.Autoturism Volkswagen Polo, culoare verde, număr de înmatriculare AB-07-PWS
                                          8.Autoturism Citroen Xsara, culoare albastru, număr de înmatriculare GTH-CF-675
                                          9.Autoturism  Opel Combo, culoare alb,număr de înmatriculare AB-06-PAL
                                         10.Autoturism  Ford Fiesta , culoare albastru, număr de înmatriculare AB-06-KBU
                                         11.Autoturism  Opel Vectra, culoare gri, număr de înmatriculare AB-08-UFM


tiparire, pdf si email