a

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI – OPERATORI ECONOMICI în vederea constituirii unui consorțiu regional integrat pentru învățământul dual și pentru depunerea și implementarea unui proiect în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

07.12.2022


REZULTAT SELECȚIE PARTENERI – OPERATORI ECONOMICI

în vederea constituirii unui consorțiu regional integrat pentru învățământul dual și pentru depunerea și implementarea unui proiect în cadrul

PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

 PNRR/2022/Componenta 15: Educație/Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior/Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate.

 

Documentul integral, în format PDF, se găsește aici!

 

Erată nr. 8:


ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI – OPERATORI ECONOMICI

în vederea constituirii unui consorțiu regional integrat pentru învățământul dual și pentru depunerea și implementarea unui proiect în cadrul

PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ


 
Prelungire termene:

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură: 31.01.2023

Evaluare documentație: 1.02.2023
 
Anunțarea rezultatelor selecției: 1.02.2023
 
Perioadă de contestații: 1.02.2023
 
Publicare listă finală a partenerilor eligibili: 2.02.2023

Notă: Celelalte date ale Anunțului rămân neschimbate.

 

 

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI – OPERATORI ECONOMICI

în vederea constituirii unui consorțiu regional integrat pentru învățământul dual și pentru depunerea și implementarea unui proiect în cadrul

PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

 PNRR/2022/Componenta 15: Educație/Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior/Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate.

 

 

În conformitate cu prevederile:

  • Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă,
  • Hotărârii nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă,
  • Ordinului ministrului Educatiei nr. 6.216/09.11.2022 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea Consorțiilor pentru învățământ dual,

 

Municipiul Alba Iulia, demarează procedura de selecție parteneri  - operatori economici – în vederea încheierii unui Acord de parteneriat pentru constituirea unui  consorțiu integrat pentru învățământul dual în vederea depunerii și implementării unui proiect în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ PNRR/2022/Componenta 15: Educație/Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior/Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate.

 

Scopul apelului de proiecte este pilotarea rutei complete de învățământ dual în cadrul unor consorții regionale integrate pentru învățământ dual, fiecare fiind constituit obligatoriu din următoarele tipuri de entități: instituție/ instituții de învățământ superior, unitate/ unități de învățământ profesional și tehnic, unitate/unități administrativ – teritoriale (UAT), operatori economici, la care se pot adăuga, după caz, și alți parteneri relevanți pentru formarea și inserția absolvenților, de la nivel național sau european, pentru a sprijini angajatorii să joace un rol activ în domeniul formării profesionale a elevilor și a studenților.

 

Consorțiul este o formă de asociere fără scop patrimonial, cu rolul de a contribui la dezvoltarea învățământului dual, cu rute complete, pentru calificări cerute pe piața muncii și are denumire proprie stabilită, de părți, prin Contractul de parteneriat.  Consorțiul reprezintă un centru de expertiză pentru implementarea reformelor naționale din domeniul educației și formării profesionale prin învățământul dual.

 

 

Documentul integral, în format PDF, se găsește aici!

 

Anexe, în format DOCX

 


tiparire, pdf si email