a

Comunicat de presă- Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Alba Iulia - Bloc 25 SC A+B”

08.02.2023


COMUNICAT DE PRESĂ

 

”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

                                                                                                                                               

 

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Alba Iulia derulează proiectul “Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Alba Iulia - Bloc 25 SC A+B”, cod proiect C5-A3.1-55--BLOC 25 A+B.  În acest sens, la data de 18.01.2023, s-a semnat de către Municipiul Alba Iulia, Contractul de finanțare nr. 144236/20.12.2022, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență și UAT Municipiul Alba Iulia, în calitate de Beneficiar.

Proiectul este finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A3.1/1, runda 1, componenta 5 — Valul renovării, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale.

Prin investiția propusă se urmărește creșterea eficienței energetice și  reducerea consumului de energie pentru încălzire cu cel puțin 50% (conform Recomandării Comisiei privind renovarea clădirilor nr. 2019/786, renovarea moderată presupune economii de energie primară cuprinse între 30-60%) în comparație cu situația anterioară renovării și respectarea Comunicării Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01).

 

Documentul integral, în format PDF se află aici!


tiparire, pdf si email