a

COMUNICAT DE PRESĂ: ”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

24.02.2023


COMUNICAT DE PRESĂ

 

”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

                                                                                                                                               

 

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Alba Iulia derulează proiectul “RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA - SERVICIUL POLIȚIA LOCALĂ”, cod proiect C5 – B2.2.a – 128. În acest sens, la data de 13.02.2023, s-a semnat de către Municipiul Alba Iulia, Contractul de finanțare nr. 10441/26.01.2023, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență și UAT Municipiul Alba Iulia, în calitate de Beneficiar.

 

Proiectul este finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice*).

 

Prin investiția propusă se urmărește creșterea eficienței energetice și reducerea consumului de energie pentru încălzire peste 60% (conform Recomandării Comisiei privind renovarea clădirilor nr. 2019/786, renovarea aprofundată presupune economii de energie primară cuprinse peste-60%) în comparație cu situația anterioară renovării și respectarea Comunicării Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01).

 

Punctăm câteva dintre lucrările care se vor realiza:

Activități pentru reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii: izolarea termică a fațadelor. Termoizolația se va monta continuu pentru evitarea punților termice, eliminându-se complet spațiul între plăcile de termoizolație. De asemenea, se propune și  bordarea cu fâșii orizontale continue de sisteme termoizolante rezistente la foc, dispuse în dreptul planșeelor curente ale clădirii cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant utilizat la termoizolarea fațadei.

Izolarea termică a pereților exteriori

Izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel.

Izolarea termică a planșeului peste subsol (unde este cazul).

Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată.

Înlocuirea tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre) către spațiile neîncălzite sau insuficient încălzite cu tâmplărie performantă energetic.

Reabilitarea termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum:

Înlocuirea/dotarea cu corpuri de încălzire cu radiatoare/ventiloconvectoare, montarea/ repararea/înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire şi apă caldă de consum, inclusiv de legătură între clădirea/clădirile eligibile care face/fac obiectul proiectului și clădirea tip centrală termică.

Înlocuirea corpurilor de încălzire cu radiatoare.

Înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire.

Înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru apă caldă de consum.

Înlocuirea centralei termice proprii, în scopul creșterii randamentului și al reducerii emisiilor echivalent CO2.

Reabilitarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate, reabilitarea instalației de iluminat din clădire.

Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED.

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei.

 

”Proiectele de reabilitare a clădirilor publice trebuie să se afle pe lista de priorități a oricărei administrații publice locale, dat fiind contextul global legat de criza energetică. Eficientizarea termică ajută la reducerea costurilor de încălzire, prin îmbunătățirea izolației și a etanșeității și reduce emisiile de gaze cu efect de seră.” apreciază Pleșa Gabriel Codru, Primar al Municipiului Alba Iulia.

 

            Valoarea totală nerambursabilă a proiectului este de 2.577.525, 72 lei cu TVA.

Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni de la data semnării contractului de finanțare, respectiv de la data de 13 februarie 2023 până la data de 30 iunie 2026.

 

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale.

 

 

Contact: office@apulum.ro

 

Acest document, în format PDF se găsește aici!!!


tiparire, pdf si email