a

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Alba Iulia derulează proiectul ”REALIZAREA INFRASTRUCTURII PENTRU BICICLETE ÎN MUNICIPIUL ALBA IULIA – ZONA MAMUT”

18.05.2023


COMUNICAT DE PRESĂ

 

”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

                                                                                                                                               

 

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Alba Iulia derulează proiectul ”REALIZAREA INFRASTRUCTURII PENTRU BICICLETE ÎN MUNICIPIUL ALBA IULIA – ZONA MAMUT””, cod proiect C10 - I1.4-90. În acest sens, la data de 18.01.2023, s-a semnat de către Municipiul Alba Iulia, Contractul de finanțare nr. 141269/13.12.2022, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență și UAT Municipiul Alba Iulia, în calitate de Beneficiar.

Proiectul este finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I1.4, runda 1, Componenta 10 — Fondul Local,  I.1 – Mobilitate urbană durabilă, care conține patru subinvestiții, I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan.

Prin investiția propusă se urmărește îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană, prin realizarea infrastructurii de rulare pentru biciclete în intravilanul și extravilanul localităților (piste pentru biciclete/culoare pentru biciclete).

Municipiul Alba Iulia deține 4,5 km pista de biciclete ce trece prin pădurea de pe Dealul Mamut și face legatura cu localitățile Micești și Pâclișa, dar care nu este amenajată până în localitatea Pâclișa, drept pentru care este necesară continuarea amenajării acestei piste de biciclete cu încă 2,5 km, astefel încât distanța dintre cele două localități să fie parcursă în întregime.

Astfel, pista pentru biciclete și zona adiacentă propusă prin acest proiect acesteia trebuie să îndeplinească simultan, următoarele condiții: se asigură o lățime 2,4 m, având cu dublu sens, fără obstacole, pe toată lungimea traseului, se asigură un spațiu de siguranță de 0,5 m liber de orice obstacol.

 

 

Documentul integral, în format PDF se găsește aici!!!


tiparire, pdf si email