a

UAT Municipiul Alba Iulia anunță valorificarea de vehicule scoase din uz

15.02.2024


ANUNȚ

 

          UAT Municipiul Alba Iulia cu sediul în Calea Moților nr.5A, Alba Iulia, telefon 0258819462, fax. 0258812545, email:office@apulum.ro, anunță valorificarea, în condițiile legislației privind gestionarea deșeurilor, prin operatori economici autorizați să colecteze vehicule scoase din uz (conform Legii 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, cu modificările și completările ulterioare), un număr de 5 autovehicule scoase din uz denumite în continuare lot, prin predarea acestora la starea în care se află.

            Cei interesați pot depune oferte în plic închis sigilat la registratura instituției situată în Calea Moților, nr.5A, Alba Iulia până la data de 01.03.2024 ora 13:00. Pe plic se va menționa ”OFERTĂ DE PREȚ VALORIFICARE VSU – A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE 02.03.2024, ORA 11:00”. Ofertele depuse după data și ora limită de depunere a ofertei nu vor fi luate în considerare și vor fi returnate nedeschise.

            Ofertele depuse trebuie să conțină următoarele informații:

  1. prețul unitar de achiziție ( lei / kg. de deșeu auto );
  2. procentul de scăzământ din greutatea totală a fiecărui autovehicul;
  3. asumarea obligațiilor de:

            a. ofertare pentru întregul lot propus pentru valorificare ( Anexa 1);

            b. încărcare, transport, cântărire și tratare a autovehiculelor (condiție obligatorie ce cade în sarcina ofertantului și a cărei contravaloare va fi suportată de acesta);

            c. plată a contravalorii bunurilor cumpărate în termen de maxim 15 de zile de la primirea facturii întocmite de către vânzător;

            d. eliberare a certificatelor de distrugere în termen de 15 zile lucrătoare de la transferul efectiv al dreptului de proprietate.

            Oferta de preț va fi însoțită de copia xerox, certificată pentru conformitate prin semnătura reprezentantului legal, a autorizației de mediu emisă de autoritatea competentă pentru protecția mediului cu respectarea prevederilor legale.

            Ofertele de preț care nu îndeplinesc toate cerințele, inclusiv obligația de a oferta întregul lot care face obiectul valorificării, vor fi declarate neconforme și nu vor face obiectul evaluării.

            În urma analizei primare a ofertelor prezentate în termenul stabilit, se pot solicita ofertanțiilor informații suplimentare, necesare derulării procesului de negociere de preț, în cazul în care prețurile ofertate sunt identice.

            Oferta declarată câștigătoare va fi oferta cu prețul cel mai mare (preț minim 0,63/kg) calculat ca preț unitar ofertat ajustat cu procentul de scăzământ.

            Ședința de evaluare a ofertelor depuse se va desfășura la sediul Poliției Locale, B-dul Ferdinand I, nr. 2, în data de 02.03.2024, ora 11:00, iar rezultatul evaluării va fi comunicat în termen de 2 zile lucrătoare de la data finalizării acesteia.

            Lotul de vehicule din Anexa 1, sunt depozitate în spațiul amenajat pe B-dul Republicii nr. 3, - în curtea interioară a Bazinului Olimpic și poate fi vizionat prin programare telefonică cu cel puțin o zi lucrătoare înainte.  

 

 

 

 

ANEXA 1

LOT VEHICULE SCOASE DIN UZ

PROPUS PENTRU VALORIFICARE

                           

           

 

Marca                        - Peugeot-306

Culoare                     - alb

Categorie                  - autoturism

Nr. înmatriculare      - fără placuțe de înmatriculare

Marca                        - Lancia

Culoare                     - Gri

Categorie                  - autoturism

Nr. înmatriculare      - fără placuțe de înmatriculare

Marca                        - Citroen

Culoare                     - Gri

Categorie                  - autoturism

Nr. înmatriculare      - fără placuțe de înmatriculare

Marca                        - Audi A4

Culoare                     - Gri

Categorie                  - autoturism

Nr. înmatriculare      - fără placuțe de înmatriculare

Marca                        - volkswagen

Tip                             - passat

Culoare                     - albastru

Categorie                  - autoturism

Nr. înmatriculare      - fără placuțe de înmatriculare

 

Documentul integral, în format PDF, se găsește aici!


tiparire, pdf si email