a

Anunț - Bazinul Olimpic Alba Iulia va fi închis, în perioada 12 - 13 iunie 2022

10.06.2022


Bazinul olimpic Alba Iulia va fi inchis in perioada 12-13 iunie 2022, de sărbătorile legale.


tiparire, pdf si email