a

ANUNŢ - Consultarea populației referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru incinerare la Incineratorul Serviciului Administrare Piețe, Târguri si Gestionarea Câinilor

28.01.2022


Nr. 9916/27.01.2022

 

 

 

ANUNŢ

 

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea  tarifelor pentru incinerare  la Incineratorul  Serviciului  Administrare Piețe, Târguri si Gestionarea Câinilor fără Stăpân

 

 

 

 

                         Serviciul Administraţie publică locală, juridic contencios - Direcția juridică, administrație publică locală din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, informează publicul interesat cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea  tarifelor pentru incinerare  la Incineratorul  Serviciului  Administrare Piețe, Târguri si Gestionarea Câinilor fără Stăpân.

                        Etapa de consultare a populației se desfăşoară în perioada 27.01.2022-11.03.2022.

                        Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la acest proiect de hotărâre,  se pot  depune în scris specificându-se articolul sau articolele din proiect sau regulament la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, de pe str. : Calea Moților, nr. 5 A, Camera 8 – Registratură  sau în format electronic pe adresa de e-mail:  office@apulum.ro  în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț, respectiv până la data de 11.02.2022, ora.16.00.

                        Proiectul de hotărâre  și documentația referitoare la acest proiect  pot  fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, respectiv la avizierul autorității publice locale sau pe site-ul autorității publice locale www.apulum.ro, secțiunea Consultare publică.


tiparire, pdf si email