a

ANUNŢ privind consultarea populației în perioada 05.01.2023-17.02.2023 pentru un număr de patru proiecte de hotărâre inițiate de către Primarul Municipiului Alba Iulia

05.01.2023


ANUNŢ

 

privind consultarea populației în perioada 05.01.2023-17.02.2023 pentru un număr de patru proiecte de hotărâre inițiate de către Primarul Municipiului Alba Iulia,

după cum urmează:

 

 

        1. Proiect de hotărâre  privind APROBAREA documentației de urbanism: P.U.Z.: "IN SCOPUL CONVERSIEI UNUI TEREN/ZONEI FUNCTIONALE DIN L7(ZONA CASELOR DE VACANTA) IN MI (ZONA MIXTA SITUATA IN ZONA INDUSTRIALA)" Municipiul Alba Iulia, Strada DRÂMBARULUI, nr. 22, Jud. Alba.

            2. Proiect de hotărâre privind proiect de hotărâre privind APROBAREA documentației de urbanism:P.U.Z.: "PENTRU LOCUINȚE INDIVIDUALE" Municipiul Alba Iulia, Strada RADNA, Nr. 2, Jud. Alba.
        
            3. Proiect de hotărâre privind  proiect de hotărâre privind APROBAREA documentației de urbanism: P.U.Z.: "REGLEMENTARE ZONA PENTRU FUNCȚIUNI SPORTIVE (TERENURI DE TENIS) ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE" Municipiul Alba Iulia, Strada PEPINIEREI, Nr. 11-15, Jud. Alba.

            4. Proiect de hotărâre privind APROBAREA documentației de urbanism: P.U.Z.: "MODIFICARE REGLEMENTĂRI APROBATE PRIN H.C.L. 263/29.06.2021" Municipiul Alba Iulia, Strada DEALUL FURCILOR, F.N., Jud. Alba

 

            Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare cu privire la aceste proiecte de hotărâre, se pot depune în scris specificându-se articolul sau articolele din proiect sau regulament la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, de pe str. : Calea Moților, nr. 5 A, Camera 8 – Registratură sau în format electronic pe adresele de e-mail: valentin.onișoru@apulum.ro; office@apulum.ro, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț, respectiv până la data de 19.01.2023, h 16,00.

            Proiectele de hotărâre și documentația referitoare la aceste proiecte pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, camera 1 (Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului) sau pe site-ul instituției www.apulum.ro, secțiunea Consultare publică.


tiparire, pdf si email