a

ANUNŢ privind consultarea populației în perioada 10.07.2023 - 22.08.2023 referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism: P.U.Z. pentru "CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, GARAJ, ÎMPREJMUIRE ȘI BAZIN VIDANJABIL" Mun. ALBA IULIA, Str. TĂLMACIU, Nr. 16, Jud. ALBA

10.07.2023


ANUNŢ

 

referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre

 

privind APROBAREA documentației de urbanism:

 

P.U.Z. pentru "CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, GARAJ, ÎMPREJMUIRE ȘI BAZIN VIDANJABIL"

 

 

Mun. ALBA IULIA, Str. TĂLMACIU, Nr. 16, Jud. ALBA

 

 

 

Primăria municipiului Alba Iulia, astăzi, 10.07.2023 anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind APROBAREA documentației de urbanism: P.U.Z. pentru "CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, GARAJ, ÎMPREJMUIRE ȘI BAZIN VIDANJABIL"Mun. ALBA IULIA, Str. TĂLMACIU, Nr. 16, Jud. ALBA.

Proiectul de hotărâre și documentația aferentă pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, camera 1 (Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului), pe site-ul autorității publice www.apulum.ro, secțiunea Consultare publică și la avizierul autorității publice locale.

Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al autorității publice locale.

Etapa de consultare a publicului se desfăşoară în perioada: 10.07.2023 - 22.08.2023;

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se depun în scris, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț, respectiv până la data de 24.07.2023, h 16.00.

-ca mesaj în format electronic pe adresele de e-mail: valentin.onisoru@apulum.ro; office@apulum.ro

- prin poştă, pe adresa Primăriei Municipiului Alba Iulia, Calea Moților, nr. 5 A, Alba Iulia, Județul Alba, 510134;

- la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, la Registratură, la adresa: Calea Moților, nr. 5 A, de luni până joi între orele: 7.30.-16.00, sau vineri între orele: 7.30.- 13.30.

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind APROBAREA documentației de urbanism: P.U.Z. pentru "CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, GARAJ, ÎMPREJMUIRE ȘI BAZIN VIDANJABIL"Mun. ALBA IULIA, Str. TĂLMACIU, Nr. 16, Jud. ALBA, specificându-se articolele din proiect la care se face referire și menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a autorității publice locale, la linkul www.apulum.ro, secțiunea Consultare publică – la proiectul de hotărâre mai sus menționat - în minută.

Pentru cei interesaţi există posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică. Data întâlnirii va fi adusă la cunoștința publicului interesat printr-un anunț ulterior.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon 0372586433, persoană de contact: Valentin Onișoru, e-mail: valentin.onișoru@apulum.ro, sau office@apulum.ro.


tiparire, pdf si email