a

Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU) - Hotărârea nr. 4/2021, privind unele măsuri pentru gestionarea infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul municipiului Alba Iulia

24.02.2021


Comitetul Local pentru Situații de Urgență

                                                                            

Hotărârea nr. 4

 din 23.02.2021

privind unele măsuri pentru gestionarea infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2,

pe teritoriul municipiului Alba Iulia

 

            În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 21/2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, ale O.UG. nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, ale Regulamentului-cadru, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004 privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și a centrelor operative pentru situații de urgență, precum și ale Regulamentului privind structura organizatorică, funcționarea, atribuțiile și dotarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Alba Iulia, aprobat prin Dispoziția Primarului nr. 1411 din 02 decembrie 2020.

            În temeiul prevederilor cuprinse în HOTĂRÂRE nr. 35 din 12 februarie 2021privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

            În temeiul prevederilor cuprinse în Hotărârea Nr. 36 din 17.02.2021 emisă de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba, privind stabilirea unor măsuri de limitare și prevenire a răspândii virusului Sars-Cov-2 pe raza municipiului Alba Iulia.

            În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea  și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu  modificările  și completările ulterioare.

             În data de 23.02.2021, s-au dezbătut și s-au aprobat de către membrii C..L.S.U. al municipiului Alba Iulia, prin intermediul on-line, următoarele :

  Art. 1 (1) La nivelul municipiului Alba Iulia, unde rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS–CoV-2 este de peste 3/1.000 de locuitori, începând cu data de 23.02.2021, ora 22, se instituie măsuri pentru diminuarea impactului riscului, astfel:

 • Organizarea și desfășurarea activității în cadrul  cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este interzisă;
 • Se interzice organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private, sau a altor evenimente culturale;
 • Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, etc.) atât în spații deschise cât și închise (saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, terase, etc.);
 • Se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private;
 • Se interzice circulația în interiorul localităților pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;
 • Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 2300-0500, cu următoarele excepții:
 • deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 • deplasarea pentru asistență medicală care nu poate și amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
 • deplasarea în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
 • deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistență persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
 • Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor în interiorul clădirilor, este interzisă;
 • Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;

i) Măsurile stabilite la lit. g) și lit. h) se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

j) Pe perioada în care activitatea operatorilor economici menționați anterior este restricționată sau închisă este permisă prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și a băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;

k) Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepția celor prevăzute la lit. i), cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;

l) Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;

m) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă;

n) Instituțiile cu atribuții în domeniu, reprezentate în Grupa de coordonare și a comisiilor mixte de verificare a modului de respectare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19, vor intensifica activitățile de verificare a respectării măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 în zonele de risc.

o) Se suspendă activitatea Talciocului din municipiul Alba Iulia conform Art. 12 alin (1) din Anexa nr 3, H.G. nr. 35 din 12.02.2021.

(2)  Măsurile dispuse la aliniatul (1) se aplică operatorilor economici/instituțiilor menționate, acolo unde acestea există.

(3) Măsurile stabilite la aliniatul (1) se aplică pana la data de 04.03.2021 , urmând a fi reevaluate la finalul acesteia, sau în funcție de modificările intervenite la nivelul unității administrativ–teritoriale în ceea ce privește rata de incidență.

            Art. 2 Urmărirea și verificarea punerii în aplicare a prevederilor prezentei hotărârii se vor face de către autoritățile cu competență în domeniu.

 

 

                              Președintele                                                                     Secretarul

 Comitetului Local pentru Situații de Urgență                     Comitetului Local pentru Situații de Urgență

                                  Primar                                                               Inspector de Protecție civilă

                        Pleșa Gabriel Codru                                                    Pătrînjean Bogdan

 

 

 

 

Această hotarâre în format PDF, aici!


tiparire, pdf si email