a

Conferință de presă de lansare a proiectului “Ansamblu Urban cu Spații Socio-Culturale, Educative și de Locuit, Cartier Gheorghe Șincai, Alba Iulia”

21.03.2023


COMUNICAT DE PRESĂ

Municipiul Alba Iulia vă invită joi, 23.03.2023, începând cu ora 13.30, la conferința de presă de lansare a proiectului “Ansamblu Urban cu Spații Socio-Culturale, Educative și de Locuit, Cartier Gheorghe Șincai, Alba Iulia”, COD SMIS 139939, ce va avea loc pe strada Gheorghe Șincai-zona fostului Talcioc.


Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritate de investiţie 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC), Apelul de proiecte POR/722/9/1/1/Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate și este subiect al contractului de finanțare nr. 7083/21.09.2021. Valoarea contractului de finanțare este 22.241.809,37 lei din care 2%, respectiv 404.846,86 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului, iar 1.999.466,43 lei valoarea neeligibilă inclusiv TVA.

Persoană contact: Andreea GROZA, responsabil comunicare proiect, 0721203906, proiect9sincai@gmail.com

 

Acest document integral, în format PDF se găsește aici!!!


tiparire, pdf si email