a

FIŞĂ DE PREZENTARE proiect „Conservarea, restaurarea și valorificarea durabilă a Ansamblului Palatului Principilor din Alba Iulia – Centru Expozițional Corp Principal E“

11.02.2019


 

Beneficiar: UAT Municipiul Alba Iulia

Parteneri în proiect: Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Culturii și Identității Naționale

Finanțare: prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Programul este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Valoarea totală a proiectului: 21.724.540,91 lei

Contribuția Uniunii Europene: 21.065.672,54 lei

Obiectivele majore ale proiectului: conservarea, restaurarea și valorificarea durabilă a Ansamblului Palatului Principilor din Alba Iulia — Centru Expozițional Corp Principal 'E', în suprafață de 3113,64 metri pătrați, prin lucrări de consolidare, conservare, restaurare  dotări interioare și amenajări expoziționale, în vederea valorificării durabile în acord cu statutul său istoric cu valențe naționale și europene. Funcțiunile propuse prin proiectul amintit sunt culturale și sunt considerate de specialiști potrivite atât pentru clădire ca monument istoric, cât și pentru a atrage un număr cât mai mare de turiști. În primul rând, se dorește amenajarea unui Muzeu al Principatului Transilvaniei. Se vor avea în vedere atât  etapele de construcție a clădirii, cât și picturile valoroase din epoci diferite care pot fi conservate in situ.

 

Informatii suplimentare găsiți aici


Print Friendly and PDF