a

Înființare Centrul de colectare deșeuri prin aport voluntar - Municipiul Alba Iulia, strada Gheorghe Șincai, FN

20.02.2024


PRIMĂRIA MUNCIPIULUI ALBA IULIA, cu sediul pe strada Calea Moților nr.5A, potrivit HCL nr. 43/9.02.2024  a declanșat procedura de expropriere a imobilelor (terenuri) proprietate privată, în vederea realizării drumului de acces între străzile Emil Racoviță și Victor Babeș,  pentru obiectivul de investiții "Înființare Centrul de colectare deșeuri prin aport voluntar - Municipiul Alba Iulia, strada Gheorghe Șincai, FN, județul Alba". 
Procedura de expropriere se realizează în baza Legii nr.255/2010 cu modificările și completările ulterioare.

Alăturat lista cu proprietarii afectați de exproprieri și planul de încadrare în zonă.

 

LISTA terenuri propietate privată situate pe amplasamentul lucrării: Înființare Centrul de colectare deșeuri prin aport voluntar - Municipiul Alba Iulia, strada Gheorghe Șincai, FN

Plan de încadrare în zonă


tiparire, pdf si email