a

Primăria Alba Iulia - Anunț privind atribuire locuri de parcare

13.08.2019


ANUNȚ

           

            Primăria Municipiului Alba Iulia anunță începerea înscrierilor pentru atribuirea  locurilor de parcare pe bază de abonament, între orele 08- 16, la sediul acesteia, situat în Alba Iulia, str. Calea Moților, nr.5A, camera nr. 8, pentru parcările de reședință situate pe zonele delimitate astfel:

            -perioada 02 SEPTEMBRIE – 10 SEPTEMBRIE 2019:  a) P26 delimitată de  str. Alexandru Ioan Cuza, str. Tudor Vladimirescu,  având următoarele blocuri arondate:  Bl.G3,G4,G5,G6;

b)P BL ANL NAZARETH delimitată de str. Nazareth Illit, str. Constantin Noica, str. Nichita Stănescu având următoarele blocuri arondate: Bl.ANL Tronson A, Tronson B, Tronson C.

            -perioada 16 SEPTEMBRIE24 SEPTEMBRIE 2019, a) P4 delimitată de str. Ion Alexandru Bd. Revoluitiei 1989, str. Vînătorilor având următoarele blocuri arondate:-Bl.I3 sc.A,B, Bl.I2 sc.A,B, Bl.I1 sc.B,C, Bl.A10, A9, A8, A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1; b) P9, B4  delimitată de str Toporașilor, Bd. Revolutiei 1989 având următoarele blocuri arondate: BL.CF1, CF2, CF3, CF4, CF5, CF6, CF7, CF8.

            -perioada 30 SEPTEMBRIE – 8 OCTOMBRIE 2019, P20: delimitată de str. Vasile Goldiș,  str. Gladiolelor, Bd. Revolutiei 1989, str. Gh. Pop de Băsești, Bd. Transilvaniei având următoarele blocuri arondate: Bl.1AB, Bl.1C, Bl.2AB, Bl.3AB, Bl.3C CROSA, Bl.3D CROSA, Bl.3EFG, Bl.4G, Bl.5G, Bl.6ABC, BL.7ABC, Bl.8ABC, Bl.9ABC, Bl.10G, Bl.11G, Bl.12, Bl.G1ABCD, Bl.G2AB, Bl.G3AB, Bl.G4AB, Bl.G88AB, Bl.G140, Bl.V1ABCDEF, Bl.V2BC,  Bl.V3, Bl.V4AB,  Bl.V5,  Bl.V6, Bl.V7, Bl.V8, Bl.V9, Bl.VD1ABC,  Bl.VG1,Bl.62

            Cererile tip pot fi procurate de la asociațiile de proprietari,  serviciul ADPP și registratura primăriei- cam 8.

            Harta cu locurile de parcare, poate fi consultată la asociațiile de proprietari.

Regulamentul de organizare și funcționare a parcărilor publice de reședință aflate pe raza municipiului poate fi consultat la asociațiile  de proprietari sau pe site-ul Primăriei Alba Iulia la adresele:

https://extranet.apulum.ro/Registratura/Hotarari/Detaliu.aspx?registru=HOT-HCL&nr=309&an=2017

https://extranet.apulum.ro/Registratura/Hotarari/Detaliu.aspx?registru=HOT-HCL&nr=123&an=2018 

            Atribuirea se face numai în limita unui loc de parcare/apartament sau spațiu cu altă destinație în blocurile arondate. O persoană poate depune un singur dosar.

            Persoanele cu handicap vor depune acte care pot proba handicapul.

            Informații se pot obține de la serviciul ADPP al Primăriei Municipiului Alba Iulia, b-dul Republicii nr. 26, telefon: 0258815367

PENTRU PERSOANE FIZICE- dosarul cuprinde următoarele acte:

1. cerere tip;

2. copie buletin identitate;

3. copie legalizată pentru act de proprietate, contract de închiriere;  

4.copie certificat înmatriculare autoturism sau alt drept de folosință (dacă este cazul);

5. declaraţia din care să rezulte că nu deține un alt loc care permite parcarea mașinii (garaj ,curte, etc.).

PENTRU PERSOANE JURIDICE (spații cu altă destinație în blocurile arondate)-dosarul cuprinde următoarele acte:

1. cerere tip;

2.copie certificat de înmatriculare societate;

3. copie legalizată pentru act de proprietate, contract de închiriere , contract de concesionare , contract de comodat;

4.copie certificat de înmatriculare autoturism sau alt drept de folosință (dacă este cazul);

5.declaraţia din care să rezulte că nu deține un alt loc care permite parcarea mașinii (garaj ,curte, etc.);

6.copie carte de identitate reprezentant legal societate.

 

Documentul în format PDF, AICI !!!


Print Friendly and PDF