a

Modernizarea intrării dinspre Nord în municipiul Alba Iulia aproape de final

27.08.2013


„Modernizarea DN1 – E81 de la km 382+400 până la km 385+160 – strada Alexandru Ioan Cuza, inclusiv Podul peste râul Ampoi si Pasajul peste CF Alba Iulia”, unul dintre cele cinci proiecte derulate de Primăria municipiului Alba Iulia în cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a Municipiului Alba Iulia se află în stare avansată de execuŃie, 95%. Proiectul vizează cresterea accesibilităŃii municipiului Alba Iulia, dar si crearea unei imagini moderne care să impresioneze pozitiv pe cei care iau primul contact cu orasul care în ultimii ani a trecut prin transformări edilitare importante.

Proiectul face parte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Alba Iulia este implementat de Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Alba Iulia în cadrul Programului OperaŃional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor – poli urbani de crestere, Domeniul de intervenŃie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub domeniul: Centre urbane având ca Organism Intermediar AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Centru si Autoritate de Management Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice.


Mai multe informatii regasiti anexat.