a

Intrarea dinspre Cluj Napoca este modernizată aproape integral

28.08.2013


Un nou proiect prin care Primăria municipiului Alba Iulia a urmărit îmbunătăŃirea accesibilităŃii orasului resedinŃă de judeŃ si a legăturilor lui cu comunităŃile limitrofe este aproape de a fi finalizat. Este vorba despre proiectul „Modernizare DN1 – E81 de la km 382+400 până la km 385+160 – strada Alexandru Ioan Cuza, inclusiv Podul peste râul Ampoi si Pasajul peste CF Alba Iulia”, cunoscut mai bine de către localnici ca proiectul de modernizare a intrării dinspre Nord în Alba Iulia. El este corelat cu alte două proiecte care au vizat modernizarea intrării în Alba Iulia dinspre Sebes prin reabilitarea pasajului peste calea ferată (proiect finalizat de anul trecut) si proiectul de modernizare a intrării în Alba Iulia dinspre MunŃii Apuseni (proiect aflat si el într-o fază foarte avansată). Toate aceste trei proiecte usurează viaŃa navetistilor sau a celor care tranzitează municipiului pentru că lucrările au avut în vedere si lărgirea căilor de acces.


Mai multe informatii regasiti anexat.