a

Modernizarea DN 74 la intrarea în Alba Iulia a ajuns la final

18.03.2014


Proiectul “MODERNIZARE DN74 DE LA KM 99+870 LA KM 103+175, STRADA ZLATNEI ȘI CALEA MOȚILOR, MUNICIPIUL ALBA IULIA, JUDEȚUL ALBA”, implementat de Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Alba Iulia în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub domeniul: Centre urbane având ca Organism Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru şi Autoritate de Management Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, răspunde politicilor locale de îmbunătăţire a condiţiilor de acces şi tranzit pe tot teritoriul municipiului Alba Iulia şi-a propus și a contribuit direct la ameliorarea infrastructurii rutiere în zona nord-vestică a orașului, cu un impact deosebit în creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă în municipiul Alba Iulia, stimulând dezvoltarea și în arealele limitrofe acestuia. Mai mult chiar, acesta a reprezentat o investiţie cheie, ce contribuie la dezvoltarea echilibrată a infrastructurii edilitare a municipiului, cu impact în creșterea calităţii vieţii, a mediului şi dezvoltare economică.


Comunicat de presă