a

ANUNȚ FINALIZARE PROIECT - „Alba Iulia ISO Smart”

23.04.2019


ANUNȚ FINALIZARE PROIECT

 

23.04.2019

 

 

„Alba Iulia ISO Smart”, COD SIPOCA 116/ COD MYSMIS 109854

 

 

 

MUNICIPIUL ALBA IULIA, în calitate de Beneficiar, a implementat  proiectul „Alba Iulia ISO Smart”, COD SIPOCA 116/ COD MYSMIS 109854, finanțat prin programul de finanțare Programul Operațional Capacitate Administrativă, Cod apel POCA/118/2/1/ Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Componenta 1/CP4/2017-Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate să introducă managementul calității în concordanță cu Planul de Acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității, Axa prioritară  Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

 

Obiectivul general al proiectului: îmbunătățirea managementului calității și performanței serviciilor publice la nivelul Municipiului Alba Iulia.

 

Rezultatele proiectului:

 

1. 1 ISO 9001 2015 implementat la nivelul Municipiului Alba Iulia

2. 1 platformă de proximitate funcțională de comunicare cu cetățeanul, bazată pe 400 de beaconi (Aplicația e-albaiulia)

 

Perioada de implementare a proiectului: 12 de luni (27.03.2018-27.03.2019).

Valoarea proiectului: 423.365,76 lei din care 2% contribuția eligibilă a Municipiului Alba Iulia

 

 

 

 

Persoana contact: Andreea GROZA – Manager proiect;

 E-mail: programe@apulum.ro

 

 

Documentul in format PDF il găsiți aici

Certificatul ISO 9001 2015 Municipiul Alba Iulia in format PDF il găsiți aici