a

Comunicat de presă - Îmbunătățirea condițiilor de locuit în blocul G3-G4 de pe strada Al. I. Cuza, prin proiectul Alba Iulia 360

28.05.2019


O componentă importantă a proiectului Alba Iulia 360, derulat de Primăria municipiului, în parteneriat cu zece organizaţii, este cea de îmbunătăţire a condiţiilor de locuit în comunităţile Zgura, Partoş, Trandafirilor, Barbu Lăutaru, Ciocârliei-Pompieri.
Una dintre acţiunile majore se va derula la blocul G3-G4, de pe strada Alexandru Ioan Cuza. Pornind de la principiul că o locuință adecvată este una sănătoasă, aici se vor face mai multe lucrări, care vor avea ca efecte pozitive: creşterea valorii apartamentelor, asigurarea unui confort real, dar şi schimbarea aspectului blocului şi implicit a zonei.


Blocul, cu 56 de apartamente, va fi dotat cu un sistem de panouri solare termice. Amintim câteva dintre avantajele sistemului pentru locatari: reduce costurile de întreţinere de aproape 4 ori; vara apa caldă este asigurată în întregime de panourile solare; este un sistem ecologic, care foloseşte o resursă naturală; are o durată medie de viaţă de 30 de ani. Panourile vor fi racordate la centrala termică a fiecărui apartament. Tot la centrală va fi legat şi boilerul(120 l), ce va fi montat în fiecare apartament. După montarea sistemului,  va fi primul bloc din Alba Iulia cu panouri solare termice.


O altă categorie de lucrări vizează spaţiile comune: construire şarpantă şi învelitori noi; izolarea termică a pereţilor exteriori; înlocuirea uşilor şi ferestrelor exterioare deteriorate şi a instalaţiei electrice pe casa scării; intervenţii la sistemul de canalizare din subsolul blocului, care acum este o sursă de infecţie pentru locatari!.


Şi faţada blocului va fi cu totul alta. Tema este inspirată din opera pictorului olandez Piet Mondrian. În lucrările sale predomină culorile roşu, galben şi albastru. Astfel, putem vorbi şi de transpunerea artei în mediul urban.
Toate autorizaţiile necesare derulării lucrărilor sunt obţinute de echipa proiectului.


Costurile echipamentelor şi lucrărilor sunt suportate din bugetul proiectului Alba Iulia 360.
Investiţia totală este de 1.621.540.21 lei, inclusiv TVA, sumă care acoperă atât cheltuielile pentru proiectare, cât şi lucrările de construcţii-montaj.
Durata lucrărilor este estimată la 9 luni.
Licitaţia pentru atribuire contractului de proiectare şi execuţie a lucrărilor este în derulare.

 

 

 

Informatii suplimentare găsiți aici