a

“REABILITAREA SI EXTINDEREA CLADIRII COLEGIULUI ECONOMIC DIONISIE POP MARȚIAN DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA, JUDETUL ALBA”

16.11.2020


În data de 21.08.2018 a fost semnat contractul de lucrări nr. 80387/21.08.2018 având ca obiect - Elaborare proiect tehnic, Detalii de execuție, Caiete de sarcini, Documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire și Documentații tehnice pentru obținerea avizelor și acordurilor necesare realizării obiectivului „REABILITAREA ȘI EXTINDEREA CLĂDIRII COLEGIULUI ECONOMIC DIONISIE POP MARȚIAN DIN MUN. ALBA IULIA, JUD. ALBA”, execuția propriuzisă a lucrărilor și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de implementare a obiectivului între Municipiul Alba Iulia, în calitate de achizitor și asocierea S.C. BEN ONI LOGHIN S.R.L – lider și S.C. UP STUDIO PROJECT S.R.L., în calitate de executant.
Pentru acest obiectiv a fost obținută autorizația de construire cu nr. 947 din data de 14.11.2018.
Conform ordinului de începere a lucrărilor nr. 2360 din 10.01.2019, data începerii lucrărilor de execuție a fost 21.01.2019.
Procentual, lucrările executate la obiectivul de mai sus în decursul anului 2019 reprezintă 63% din total, fiind astfel realizate lucrările de dezafectare, lucrările la structura de rezistență, parte din lucrările de arhitectura atât pe clădirea existentă și pe extindere, lucrările de cămășuire conform DS 2, parte din lucrarile la instațiile electrice de forță și curenți slabi și parte din lucrările la instalația termică. De asemenea lucrările la împrejmuire au fost realizate în procent de 100%.
Conform deviz general actualizat la faza PT valoarea cheltuielilor de finanțare pentru obiectivul „REABILITAREA ȘI EXTINDEREA CLĂDIRII COLEGIULUI ECONOMIC DIONISIE POP MARȚIAN DIN MUN. ALBA IULIA, JUD. ALBA, este de 7 193 451,42 lei (incusiv TVA) din care C+M 5 185 337,45 lei (incusiv TVA).
    În decursul anului 2019 valoarea totală a contractului de lucrări nr. 80387/21.08.2018 a fost actualizată prin aplicarea prevederilor OUG 114/2019 și a acceptării din partea constructorului a încheierilor de deviz unde CAM este 2,25%. Astfel valoarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție a devenit 7.481.162,52 lei (cu TVA) din care C+M 5.407.191,33 lei (cu TVA) fiind aprobați prin HCL nr. 259/2019.
    Pe parcursul desfășurării lucrărilor de execuție, au fost emise dispozițiile de șantier 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9.
    Lucrările s-au finalizat prin Proces Verbal De Recepţie La Terminarea Lucrărilor Nr. 115882 din 12.11.2020.
    Valoarea finală a lucrărilor executate este de 6.683.606,63 lei.din care C+M - 6.064.673,22 lei cu TVA.
    Perioada de garanţie 36 luni de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.