a

Lucrări de punere în valoare a vestigiilor arheologice

07.04.2014


Situaţia lucrărilor de punere în valoare a vestigiilor arheologice descoperite în perioada de implementare a proiectului de reabilitare a Zonei Interioare a Cetăţii

Proiectul REABILITAREA CENTRULUI ISTORIC ALBA IULIA, FORTIFICAȚIE DE TIP VAUBAN – CĂI DE ACCES, ILUMINAT EXTERIOR ȘI MOBILIER URBAN. ZONA INTERIOARĂ este implementat de Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Alba Iulia în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub domeniul: Centre urbane având ca Organism Intermediar Agenţia pentru Dezvolatre Regională Centru şi Autoritate de Management Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administrației Publice.


Mai multe detalii regăsiţi anexat