a

Locurile speciale pentru afişaj electoral în municipiul Alba Iulia

23.04.2014


ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
PRIMAR


DISPOZIŢIA NR. 432


Primarul municipiului Alba Iulia;
Având în vedere prevederile art. 40(1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată,modificată și completată, ale art.18(4) din Legea nr. 35/2008 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare și ale punct. nr. 55 din HGR nr.80/2014 privind Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2014;
În temeiul prevederilor art.63(1) lit.”a”,coroborat cu art.63(2),ale art. 68(1) şi ale art.115(1) lit. ”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată ,

D I S P U N E:

Art.1 Stabileşte locurile speciale pentru afişaj electoral în municipiul Alba Iulia,după cum urmează:
1. CARTIERUL AMPOI III – la intersecţia B-dului Republicii ( Victoriei) cu str. Arieşului
2. ZONA MAGAZINULUI “UNIREA” – la intersecţia dintre Calea Moţilor şi B-dul Tudor Vladimirescu
3. ZONA GĂRII – B- dul Încoronării ( 1Decembrie 1918)
4. PARCUL ''UNIRII'' - lângă pasaj
5. B-DUL TRANSILVANIEI – lângă Poşta Romănă Alba
6. B-DUL TRANSILVANIEI – lângă Banca Comercială Română
7. B-DUL REVOLUŢIEI 1989 - intersecţia dintre B-dul Revoluţiei 1989 şi str.Vasile Goldiş ,lângă Biserica Sf.Ecaterina
8. ZONA INDUSTRIALĂ – în faţa cantinei SC “Ardelalul “ SA b-dul Republicii(Victoriei)
9. P-ŢA NAŢIUNII – lângă monumentul „Lupa Capitolina”
10. P-ŢA IULIU MANIU
11. ZONA STADIONULUI – intersecţia dintre b-dul Revoluţiei 1989 şi str.Calea Moţilor
12. AMPOI I,II – în parcarea din faţa SC Autotrans SA
13. BĂRĂBANŢ – la intersecţia str.Mureşului cu str.Gorunului de lângă blocul de locuinţe
14. MICEŞTI – str.Zlatnei lângă blocul de locuinţe
15. OARDA DE JOS – lângă magazinul alimentar
16. PÂCLIŞA – intersecţia dintre str. Carpenului cu drumul spre Vinţ
17. OARDA DE SUS – lângă staţia de autobus
18. PARTOŞ – lângă Dispensarul medical
Art.2 Proprietarii,administratorii,sau după caz deţinătorii altor spaţii care au permis amplasarea de afişe electorale în/sau pe exteriorul spaţiilor respective,au obligaţia să le înlăture în termen de 10 zile de la data încheierii alegerilor.
Această prevedere se aplică şi celor care folosesc locurile speciale stabilite prin prezenta dispoziţie.
Art.3 Dispoziţia se comunică către:
- Poliţia municipiului Alba- Iulia
- Serviciul Poliţia locală a municipiului Alba - Iulia
Afișaj sediu și publicarea pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Alba IuliaAlba Iulia, 23 aprilie 2014


P R I M A R,
Mircea Hava

AVIZAT,
SECRETAR,
Marcel Jeler


BE./3 ex.


Print Friendly and PDF