a

Locurile speciale pentru afişaj electoral în municipiul Alba Iulia

25.09.2014


ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
PRIMAR


DISPOZIŢIA NR. 975


Primarul municipiului Alba Iulia;
Având în vedere prevederile art. 41(1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G.nr.520 din 26 iunie 2014 prin care a fost stabilită ziua de duminică, 2 noiembrie 2014, ca dată a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014 şi ale H.G. nr.521 din 26 iunie 2014 prin care a fost aprobat Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2014 .
În temeiul prevederilor art.63(1) lit.”a”,coroborat cu art.63(2),ale art. 68(1) şi ale art.115(1) lit. ”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

D I S P U N E:

Art.1 Stabileşte locurile speciale pentru afişaj electoral în municipiul Alba Iulia,după cum urmează:

1. CARTIERUL AMPOI III – la intersecţia B-dului Republicii (Victoriei) cu str. Arieşului
2. ZONA MAGAZINULUI “UNIREA” – la intersecţia dintre Calea Moţilor şi B-dul Tudor Vladimirescu
3. ZONA GĂRII – B- dul Încoronării ( 1Decembrie 1918)
4. PARCUL ''UNIRII'' - lângă pasaj
5. B-DUL TRANSILVANIEI – lângă Poşta Romănă Alba
6. B-DUL TRANSILVANIEI – lângă Banca Comercială Română
7. B-DUL REVOLUŢIEI 1989 - intersecţia dintre B-dul Revoluţiei 1989 şi str.Vasile Goldiş ,lângă Biserica Sf.Ecaterina
8. ZONA INDUSTRIALĂ – în faţa cantinei SC “Ardealul “ SA b-dul Republicii(Victoriei)
9. P-ŢA NAŢIUNII – lângă monumentul „Lupa Capitolina”
10. P-ŢA IULIU MANIU
11. ZONA STADIONULUI – intersecţia dintre b-dul Revoluţiei 1989 şi str.Calea Moţilor
12. AMPOI I,II – în parcarea din faţa SC Autotrans SA
13. BĂRĂBANŢ – la intersecţia str.Mureşului cu str.Gorunului de lângă blocul de locuinţe
14. MICEŞTI – str.Zlatnei lângă blocul de locuinţe
15. OARDA DE JOS – lângă magazinul alimentar
16. PÂCLIŞA – intersecţia dintre str. Carpenului cu drumul spre Vinţ
17. OARDA DE SUS – lângă staţia de autobus
18. PARTOŞ – lângă Dispensarul medical

Art.2 Proprietarii, administratorii sau, după caz, deţinătorii altor spaţii, care au permis amplasarea de afişe electorale în/sau pe exteriorul spaţiilor respective, au obligaţia să le înlăture în termen de 10 zile de la data încheierii alegerilor.
Această prevedere se aplică şi celor care folosesc locurile speciale stabilite prin prezenta dispoziţie.

Art.3 Dispoziţia se comunică către:
- Instituţia prefectului- judeţul Alba
- Poliţia municipiului Alba Iulia
- Serviciul Poliţia locală a municipiului Alba Iulia
- Afişaj sediu şi publicarea pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Alba Iulia


Alba Iulia, 25 septembrie 2014


P R I M A R,
Mircea Hava


AVIZAT,
SECRETAR
Marcel Jeler


Print Friendly and PDF