a

Sistem Informatic Pentru Implementarea Modelului de Management al Relaţiei cu Cetăţenii (CRM)

20.07.2012


Sistem Informatic Pentru Implementarea Modelului de Management al Relaţiei cu Cetăţenii (CRM) în Administraţia Publică Locală prin Servicii Electronice Moderne SMIS 14532

Axa Prioritară III "Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public"
Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”
Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”


Obiectivul proiectului
Obiectiv general: pune la dispoziţie serviciile administrative prin mijloace electronice, respectiv eficientizează activitatea internă a Primăriei prin crearea unui mediu electronic de colaborare internă (portal intranet) şi prin partajarea informaţiei relevante pentru managementul teritoriului şi al cetăţenilor.

Detalii despre proiect (Document in format .pdf. Pentru a deschide un fisier PDF aveti nevoie de programul Acrobat Reader care se distribuie gratuit)