a

Finanţari nerambursabile - Legea nr.350/2005 - aferente anului 2016

17.06.2016


17.06.2016

Rezultatul procesului de evaluare a proiectelor depuse în cadrul Programului de acordare de finanţări nerambursabile activităţilor non profit de interes general pe anul 2016

Mai multe detalii anexat.

 

20.04.2016

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi persoanelor fizice fără scop patrimonial, care iniţiaza şi organizează proiecte de educaţie și de promovare turistică în Municipiul Alba Iulia


1. Autoritatea contractantă Municipiul Alba Iulia, cu sediul în localitatea Alba Iulia, Calea Moţilor, Nr.5A, 510134, judeţul Alba, cod fiscal 4562923, telefon 0258/819462, fax 0258/812545, e-mail: programe@apulum.ro;

 

2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă.

Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

 

3. Domenii pentru care se acordă finanţare nerambursabilă:cultură, promovare turistică, educație.

 

4. Obiectivul general al programului: Sprijinirea sectorului non profit în a desfăşura activităţi cu impact semnificativ asupra cetăţenilor şi vieţii comunitare din municipiul Alba Iulia.

 

5. Obiective specifice ale programului:

 - Promovarea  valorilor culturale si artistice locale
 - Promovarea turistică a Municipiului Alba Iulia,
 - Dezvoltarea formelor de educație în Municipiul Alba Iulia

 

6. Suma disponibilă pentru finanţarea nerambursabilă a programului: 500 000 RON, din care pentru :

 - cultură – 150.000 lei
 - promovarea turistică – 150.000 lei
 - educație – 200.000 lei.

 

7. Durata finanţării: până la 31 decembrie 2016.

 

8. Solicitantii – persoane fizice sau persoane juridice făra scop patrimonial – asociaţii sau fundaţii constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii;

 

9. Criterii pe baza cărora se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă: în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru acordarea de finanţări nerambursabile activităţilor non profit de interes local pe anul 2016, aprobat prin HCL nr 77 din 22 martie 2016.

 

10. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se poate procura de pe site-ul instituţiei [url=http://www.apulum.ro]http://www.apulum.ro[/url].

 

11. Informaţii suplimentare despre programul de finanţare, preocedura de completare şi depunere a documentelor pot fi solicitate în scris pe adresa de e-mail: programe@apulum.ro şi fax: 0258/ 813736, cu cel tarziu 7 zile înainte de termenul de depunere al proiectelor.

 

12. Solicitanţii vor putea depune documentaţia, prevazută in regulament, la registratura Municipiului Alba Iulia, Calea Moţilor, Nr.5A, 510134, judeţul Alba, pâna în data de 20 mai 2016, ora 16.00.

 

13. Evaluarea și selecția proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor finanțate din bugetul local, constituită prin dispoziția primarului Municipiului Alba Iulia, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Perioada de evaluare și selecționare a proiectelor va fi în intervalul 23.05.2016 – 03.06.2016.

 

14. Comisia de evaluare și selecție a proiectelor va comunica, la încheierea procedurii de evaluare, rezultatele evaluării în vederea încheierii contractelor de finanțare nerambursabilă.

 

15. Anunţul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 76/19.04.2016.

 

Anunț participare (format PDF)


Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile: (fisiere Word)
Regulament

Anexa 1 - Formular cerere de finantare
Anexa 2 - Declaratie solicitant
Anexa 3 - Bugetul de venituri si cheltuieli
Anexa 4 - Formular pentru raportari intermediare si finale
Anexa 5 - Declaratie de impartialitate a beneficiarului
Anexa 6 - Categorii de cheltuieli eligibile si neeligibile
Anexa 7 - CV european
Anexa 8 - Declaratie de impartialitate comisia evaluare
Anexa 9 - Model contract de finantare