a

Anunturi

31.08.2019


Anunturi fonduri structurale


31.08.2019

Municipiul Alba Iulia participă, în calitate de partener, la implementarea proiectului „Effectiveness of Environmental Urban policies to improve Resources Efficiency” („Eficacitatea politicilor urbane de mediu pentru îmbunătățirea eficienței resurselor”) – acronim EURE, împreună cu alte 8 organizații europene.

Durata derulării: 01.05.2019-31.07.2023

 

Mai multe detalii anexat.

 

31.05.2018

Proiectul “Politici regionale spre ecologizarea sectorului locuințelor sociale”– Acronim SOCIAL GREEN” (Regional Policies Towards Greening the Social Housing Sector), este finanţat de Comisia Europeană în cadrul programului Interreg Europe. În cadrul acestui proiect, Municipiul Alba Iulia face parte dintr-un consorţiu transnaţional, alături de alți șase parteneri, coordonat de către Centrul Nordic pentru Dezvoltare Spațială – Suedia.

În calitate de partener al acestui proiect, Municipiul Alba Iulia va organiza, în intervalul 11-14 iunie 2018 în Alba Iulia, o întâlnire de lucru la care vor participa toți partenerii proiectului.

Printre punctele de pe agenda evenimentului de la Alba Iulia, se va afla organizarea unei conferințe pe tematica sectorului locuințelor sociale, în cadrul căreia se vor prezenta, de către reprezentanți ai unor instituții regionale și locale (Primăria Municipiului Alba Iulia, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, Universitatea 1 Decembrie 1918, etc), diverse aspecte privind tematica menționată. De asemenea, se vor efectua vizite de studiu la blocurile de locuințe sociale din Alba Iulia, ale căror detalii tehnice si calitative au fost prezentate de către Municipiul Alba Iulia în cadrul activității de colecționare a exemplelor de bune practici din țările de origine ale partenerilor din cadrul proiectului și o vizită în cetatea Alba Carolina, reabilitată prin finanțare europeană. O parte însemnată din cadrul întâlnirii va fi dedicată discuțiilor legate de stadiul implementării activităților proiectului si de elaborarea planului local de acțiuni al fiecărui partener.

 

19.07.2017

Workshop 25-26 Iulie 2017– Proiect CPS Engineering Labs-Smart Urbana

 

În perioada 25-26 iulie 2017, intervalul 9:00-13:00, va avea loc un WORKSHOP la sediul primăriei din Strada Calea Moților, nr.5A, etaj 2 – sala de ședințe a CL, în cadrul căruia reprezentanții Asociației ASIDEES din Viena (http://asidees.org/index.php?id=smart-urbana) vor prezenta platforma Smart City Monitor și utilitatea acesteia pentru implementarea unor componente inovatoare de tip Smart City, la nivelul Mun.Alba Iulia, prin intermediul platformei.

Persoanele interesate de acest workshop sunt rugate să confirme intenția de participare la numărul de telefon: 0372-586428.

 

Mai multe detalii anexat.

 

24.03.2017

Municipiul Alba Iulia anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul programului URBAN INNOVATIVE ACTIONS.

 

Mai multe detalii anexat. Mai jos se găsesc modele in format editabil, DOC.

1. Declaratie evitare conflict de interese - Model

2. Fisa-descriere-parteneri - Model

3. Scrisoare de intentie - Model

 

Rezultatul procedurii de selecţie poate fi consultat anexat.

 

28.12.2016

Municipiul Alba Iulia participă în calitate de partener în cadrul proiectului "Politici regionale spre ecologizarea sectorului locuințelor sociale – acronim SOCIAL GREEN" împreună cu organizațiile; Nordregio – Nordic Centre for Spatial Development (Suedia), CEIIA - Centre of Excellence and Innovation for the Automotive Industry (Portugalia), Tartu Regional Energy Agency (Estonia), Orașul Mizil (România), Regional Energy Agency North (Croația), Extremadura Energy Agency (Spania), CCDRN Regional Coordination and Development Commission of Norte (Portugalia).
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin programul european INTERREG EUROPE și are ca scop îmbunătățirea politicilor și programelor operaționale orientate spre ecologizarea sectorului de locuințe sociale, focusându-se pe legătura dintre sectorul locuințelor sociale, eficiența energetică și intervențiile de înverzire a clădirilor, având în vedere nivelele politice, instituționale, financiare și tehnice.

 

Mai multe detalii anexat.

 

27.10.2016

Municipiul Alba Iulia anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) – Axei prioritare 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor întreprinderi și a unor întreprinderi mici si mijlocii inovatoare, Obiectiv specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

 

Mai multe detalii anexat. Mai jos se găsesc modele in format editabil, DOC.

1. Declaratie evitare conflict de interese - Model

2. Fisa-descriere-parteneri - Model

3. Declaratie de angajament - Model

 

Rezultatul procedurii de selecţie poate fi consultat anexat.

 

13.10.2016

Municipiul Alba Iulia anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) – ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” – orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori,  Axa  Prioritară  5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității,  Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea  de  investiții  9.vi – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

 

Mai multe detalii anexat. Mai jos se găsesc modele in format editabil, DOC.

 

1. Declaratie evitare conflict de interese - Model

2. Fisa-descriere-parteneri - Model

3. Scrisoare intentie - Model

 

Rezultatul procedurii de selecţie poate fi consultat anexat.

 

14.06.2016

Municipiul Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr.5A, judeţul Alba, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept public si privat, în vederea depunerii cererii de finanţare in cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Apel de proiecte 2 - “Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome”; Axa Prioritară 4 – „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”; Obiectivul tematic 9- „Promovarea Incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare”; Prioritatea de investiții 9.ii: „Integrarea socio-economică a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii”; Obiectivul specific 4.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri integrate”
Mai multe detalii anexat.

Rezultatul procedurii de selecţie poate fi consultat anexat.

 

14.06.2016

Municipiul Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr.5A, judeţul Alba, anunţă reorganizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept public si privat, în vederea depunerii cererii de finanţare in cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Apel de proiecte 3- “Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate”; Axa Prioritară 4 – „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”; Obiectivul tematic 9 - „Promovarea Incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare”; Prioritatea de investiții 9.ii: „Integrarea socio-economică a comunităţilor marginalizate”; Obiectivul specific 4.2 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate”.
Mai multe detalii anexat.

Erată anunţ:

Având în vedere faptul că dintr-o eroare nu a fost cuprins în "anunţ selecţie parteneri" şi domeniul medical aferent activităţii 4, se completează conţinutul acestuia îndreptându-se astfel eroarea. Celelalte prevederi ale anunţului rămân nemodificate. A se vedea anunţul modificat anexat.

Rezultatul procedurii de selecţie poate fi consultat anexat.

 

03.06.2016

În perioada 10.05.2016 – 02.06.2016, Municipiul Alba Iulia a derulat procedura de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept public şi privat, pentru depunerea cererii de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritară 4 – „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, Obiectiv Specific 4.2. "Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate".

Rezultatul procedurii de selecţie poate fi consultat anexat.

 

10.05.2016

Municipiul Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr.5A, judeţul Alba, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanţare pe Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Apel de proiecte 3- “Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate”; Axa Prioritară 4 – „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”.
Mai multe detalii anexat.

Erată anunţ:

Dintr-o eroare, calculele grilei de evaluare au fost transcrise greşit în interiorul grilei.

A se vedea anunţul modificat cu grila corectă anexat.

Toate celelalte prevederi ale anunţului se menţin.

Precizări:

Referitor la anunţul de selecţie parteneri, se vor avea în vedere şi modificările publicate în Corrigendum nr. 1 la Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice aferent apelului de proiecte “Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate”, finanţat prin Axa Prioritară 4 / Prioritatea de Investiţii 9.ii/ Obiectivul Specific 4.2 din cadrul Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, prevăzut în Anexa 3, care face parte integrantă din Ordinul nr. 714/16.05.2016.

 

14.01.2016

În perioada 21.12.2015 – 11.01.2016, Municipiul Alba Iulia a desfăşurat procedura de selecţie parteneri în vederea depunerii unor Cereri de finanţare pe Programul Operaţional Capacitate Administrativă, Axa Prioritară 2 - Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente.  Obiectivele specifice ale axei prioritare 2 sprijină susţinerea unui management performant la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice locale, creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi îmbunătăţirea accesului şi a calităţii serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparenţe şi integrităţi sporite la nivelul acestuia.

Rezultatul procedurii de selectie a partenerilor poate fi consultat anexat

 

21.12.2015
Municipiul Alba Iulia anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unor Acorduri de Parteneriat în vederea depunerii unor Cereri de finanțare pe Programul Operațional Capacitate Administrativa, Axa 2. Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea Cererilor de finanțare pentru viitoarele proiecte sunt specificate în Ghidurile Solicitantului POCA. Materialele aferente acestei Axe se pot descărca de pe site-ul http://www.fonduri-ue.ro.
Mai multe detalii anexat

 

21.08.2014
Municipiul Alba Iulia a desfăsurat in perioada 14.08.2014-21.08.2014, procedura de selecţie parteneri pentru proiectului „„Dezvoltarea comunităţilor locale prin economia socială”” care urmează a fi depus în cadrul Programului Operaţional Sectorial Devoltare Resurselor Umane, Axa prioritară 6 DMI 6.1, având ca obiectiv general cresterea participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii si in viata economica si sociala atat prin imbunatatirea competentelor si dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale ale acestora cat si prin punerea in practica a unui model eficient de economie sociala utilizand transferul de bune practici, promovarea unei societatii inclusive si coezive in scopul asigurarii bunastarii cetatenilor la nivelul a 3 regiuni.
Rezultatul procedurii de selectie a partenerilor poate fi consultat anexat

11.08.2014
Municipiul Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr.5A, judeţul Alba, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanţare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Intervenţie (DMI) 6.1.
Mai multe detalii anexat.

06.05.2014
Municipiul Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moților, nr.5A, județul Alba, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unor Acorduri de Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea depunerii cererilor de finanţare în cadrul Programului RO10 „Copii și tineri în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale”, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 (Granturile SEE 2009-2014), apelul de propuneri de proiecte COERENT.
Mai multe detalii anexat.

28.03.2014
Municipiul Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr.5A,  judeţul Alba, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unor parteneriate cu entităţi de drept privat, în vederea depunerii a două cereri de finanţare în cadrul Programului Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural  ca parte integrantă a Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014.
Mai multe detalii anexat.

14.08.2013
Municipiul Alba Iulia a desfăsurat in perioada 09.06.2013 -13.06.2013, procedura de selecţie parteneri pentru proiectului „ARDIS – Actiuni Relevante in Domeniul Incluziunii Sociale” care urmează a fi depus în cadrul Programului Operaţional Sectorial Devoltare Resurselor Umane, Axa prioritară 6 DMI 6.2, având ca obiectiv general facilitarea accesului pe piaţa muncii a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, prin furnizarea de servicii, programe şi acţiunii specifice şi personalizate, în vederea evitării excluziunii sociale, a marginalizării, a discriminării si a riscului de sărăcie.
Rezultatul procedurii de selectie a partenerilor poate fi consultat anexat

09.08.2013
Municipiul Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr.5A,  judeţul Alba, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanţare de tip Strategic, în cadrul Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Majore de Intervenţie (DMI): 6.2.
Mai multe detalii anexat.

18.06.2013
Municipiul Alba Iulia a desfăsurat in perioada 07.06.2013 -17.06.2013, procedura de selecţie parteneri pentru proiectul „Centrul Regional de Excelenţă în Formare Profesională din domeniul Turismului (CREFT)” care urmează a fi depus în cadrul Programului Operaţional Sectorial Devoltare Resurselor Umane, Axa prioritară 5 DMI 5.1, având ca obiectiv general îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă prin dobândirea abilităţilor în domeniul “turismului de excelenţă” în vederea stimulării competitivităţii şi facilitarea accesului pe piaţa muncii.
Rezultatul procedurii de selectie a partenerilor poate fi consultat anexat.

07.06.2013
Municipiul Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr.5A, judeţul Alba, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanţare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniile Majore de Intervenţie (DMI): 5.1.
Mai multe detalii anexat.

Print Friendly and PDF