a

Alba Iulia ISO Smart

06.07.2018


Alba Iulia ISO Smart

 

Solicitant: Municipiul Alba Iulia

 

COD SIPOCA 116/ COD MYSMIS 109854

 

Program de finanțare: Programul Operațional Capacitate Administrativă, Cod apel POCA/118/2/1/ Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Componenta 1/CP4/2017-Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate să introducă managementul calității în concordanță cu Planul de Acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității, Axa prioritară  Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP


Obiectivul general/scopul proiectului îl constituie îmbunătățirea managementului calității și performanței serviciilor publice la nivelul Municipiului Alba Iulia.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Proiectarea, implementarea unui sistem de management al calității și obținerea certificării ISO 9001 2015 pentru Municipiul Alba Iulia pe parcursul a 8 luni;

2.Creșterea performanței serviciilor publice adresate cetățenilor Municipiului Alba Iulia prin extinderea platformei de proximitate bazată pe beaconi pe parcursul a 12 luni

Perioada de implementare a proiectului: 12 de luni (27.03.2018-27.03.2019).

 

Valoarea proiectului: 423.365,76 lei din care 2% contribuția eligibilă a Municipiului Alba Iulia

 

 

Detalii despre proiect (Document in format .pdf. Pentru a deschide un fisier PDF aveti nevoie de programul Acrobat Reader care se distribuie gratuit)

 

Certificat ISO 9001:2015 UAT Municipiul Alba Iulia (Document in format .pdf. Pentru a deschide un fisier PDF aveti nevoie de programul Acrobat Reader care se distribuie gratuit)

Print Friendly and PDF