a

MODERNIZARE DN74 DE LA KM 99+870 LA KM 103+175, STRADA ZLATNEI ŞI CALEA MOŢILOR

30.03.2011


Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere
Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană
Sub-domeniul: Centre urbane


Obiectivul proiectului
OBIECTIV GENERAL: Îmbunătăţirea accesibilităţii centrului urban Alba Iulia şi a legăturilor lui cu ariile limitrofe.

OBIECTIV SPECIFIC: Modernizarea străzilor Zlatnei şi Calea Moţilor situate pe DN74 de la km 99+870 la km 103+175, de categoria de importanţă III - colectoare, în lungime totală de 3305 ml, arteră de circulaţie importantă din municipiul Alba Iulia, care relaţionează cartierele rezidenţiale Miceşti şi Cetate cu centrul oraşului.

Detalii despre proiect (Document in format .pdf, 1,35 MB. Pentru a deschide un fisier PDF aveti nevoie de programul Acrobat Reader care se distribuie gratuit)

Print Friendly and PDF