a

Finanţari nerambursabile - Legea nr.350/2005 - aferente anului 2015

18.03.2015


ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi persoanelor fizice fără scop patrimonial, care iniţiaza şi organizează proiecte de educaţie și de promovare turistică în Municipiul Alba Iulia.


1. Autoritatea contractantă Municipiul Alba Iulia, cu sediul în localitatea Alba Iulia, Calea Moţilor, Nr.5A, 510134, judeţul Alba, cod fiscal 4562923, telefon 0258/819462, fax 0258/812545, e-mail: programe@apulum.ro;

2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

3. Domenii pentru care se acordă finanţare nerambursabilă: educație

4. Obiectivul general al programului: Sprijinirea sectorului non profit în a desfăşura activităţi cu impact semnificativ asupra cetăţenilor şi vieţii comunitare din municipiul Alba Iulia.

5. Obiective specifice ale programului: 1. Dezvoltarea formelor de educație în Municipiul Alba Iulia.

6. Suma disponibilă pentru finanţarea nerambursabilă a programului: 400 000 RON, din care pentru : • educație – 400 000 RON.

7. Durata finanţării: până la 31 decembrie 2015.

8. Solicitanții – persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii sau fundaţii constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii.

9. Criterii pe baza cărora se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă: în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru acordarea de finanţări nerambursabile activităţilor non profit de interes local pe anul 2015, aprobat prin HCL nr 10 din 30 ianuarie 2015.

10. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se poate procura de pe site-ul instituţiei [url=http://www.apulum.ro]http://www.apulum.ro[/url].

11. Informaţii suplimentare despre programul de finanţare, procedura de completare şi depunere a documentelor pot fi solicitate în scris pe adresa de e-mail: programe@apulum.ro şi fax: 0258/ 813736, cu cel târziu 7 zile înainte de termenul de depunere al proiectelor.

12. Solicitanţii vor putea depune documentaţia, prevăzută în regulament, la registratura Municipiului Alba Iulia, Calea Moţilor, Nr.5A, 510134, judeţul Alba, până în data de 14 aprilie 2015, ora 16.00.

13. Evaluarea şi selecţia proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor finanţate din bugetul local, constituită prin dispoziţia primarului municipiului Alba Iulia, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. Perioada de evaluare și selecționare a proiectelor va fi în intervalul 15.04.2015 – 27.04.2015.

14. Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor va comunica, la încheierea procedurii de evaluare, rezultatele evaluării în vederea încheierii contractului de finanţare nerambursabilă.

15. Anunţul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 48/12.03.2015.


Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile: (fisiere Word)
Regulament
Anexa 1 - Formular cerere de finantare
Anexa 2 - Declaratie solicitant
Anexa 3 - Bugetul de venituri si cheltuieli
Anexa 4 - Formular pentru raportari intermediare si finale
Anexa 5 - Declaratie de impartialitate a beneficiarului
Anexa 6 - Categorii de cheltuieli eligibile si neeligibile
Anexa 7 - CV european
Anexa 8 - Declaratie de impartialitate comisia evaluare
Anexa 9 - Model contract de finantare