a

Informații referitoare la proiectul ”Novel roles of regional and LOcal authorities in supporting energy consumers’ behaviour change towards a low CARBOn economy” – Acronim LOCARBO”

28.10.2021


Ce este LOCARBO?

LOCARBO este un proiect de cooperare interregională care are ca obiectiv general îmbunătățirea instrumentelor de politici publice și a inițiativelor care vizează eficiența energetică a mediului construit prin intermediul autorităților regionale și locale, care susțin schimbarea comportamentului consumatorilor finali de energie.

 

Mai multe informații despre proiect se regăsesc atașat aici!!!