a

Comunicat de presă - Prima întâlnire cu membrii Grupului de Suport local, în cadrul proiectului „ShareRES”

07.09.2023


COMUNICAT DE PRESĂ

Prima întâlnire cu membrii Grupului de Suport local, în cadrul proiectului „ShareRES”

Date: 07.09.2023

Municipiul Alba Iulia, implementează proiectul „SHAring REnewable eneRgy through Energy communitieS-acronim ShareRES”, în calitate de Partener de proiect, alături de Consorțiul Agenției pentru Energie Extremadura – SPANIA (lider de proiect), Regiunea de planificare Riga - LETONIA, Consiliul Județean Donegal - IRLANDA, Agenția de Dezvoltare Nicosia - CIPRU, Centrul de sprijin pentru afaceri L.t.d. Kranj - SLOVENIA.

Proiectul este finanțat prin Programul Interreg Europe, în cadrul Obiectivului 2 - o Europă mai Verde, Obiectivul specific - Energie regenerabilă, care urmărește să sprijine creșterea conștientizării, formarea și dezvoltarea competențelor în domeniul energiei regenerabile, eficienței energetice și securității energetice.

Prin implementarea acestui proiect, consorțiul de parteneri își propune să îmbunătățească politicile care facilitează o participare activă a comunităților cetățenești la piața energiei, prin generare, consum, partajare și vânzare de electricitate.

Instrumentul de politică pe care Municipiul Alba Iulia îl va completa și îmbunătăți în cadrul proiectului este „Planul de acțiuni pentru energie durabilă și climă - PAEDC 2030 al Municipiului Alba Iulia”.

În vederea îmbunătățirii acestui document strategic și pentru a asigura o implementare cât mai eficientă a obiectivelor sale, s-a constituit un Grup de Suport Local, format din specialiști în domeniile energiei regenerabile, eficienței energetice și securității energetice.

În data de 4 septembrie 2023, a avut loc la Alba Iulia, prima întâlnire de lucru cu o parte dintre membrii Grupului de Suport Local. Cu acest prilej proiectul „ShareRES” a fost prezentat de către echipa de implementare, și au fost diseminate informațiile acumulate în cadrul primei întâlniri interegionale de proiect, desfășurată în Spania, referitoare la inițierea și sprijinirea comunităților energetice.

Valoarea totală a proiectului: 1,407,400.00 Euro

Valoarea finanțării alocată Municipiului Alba Iulia: 215,000.00 Euro

Perioada de implementare: 01 martie 2023 – 28 februarie 2027.

 

Persoană de contact:

Tudor Drâmbărean - Manager de proiect, Ioana Cioloca - Expert Comunicare și PR

Tel: 0372 586 428

Fax: 0258 812 545

E-mail: inovareurbana@apulum.ro

 

 

 

Documentul integral, în format PDF, se găsește aici!