a

COMUNICAT DE PRESĂ privind implementarea proiectului „SHAring REnewable eneRgy through Energy communitieS-acronim ShareRES”

01.09.2023


Interreg Europe |

ShareRES Dissemination and Exploitation Strategy

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Privind implementarea proiectului proiectului „ShareRES”

Date: 01.09.2023


Municipiul Alba Iulia, implementează proiectul „SHAring REnewable eneRgy through Energy communitieS-acronim ShareRES”, în calitate de Partener de proiect, alături de Consorțiul Agenției pentru Energie Extremadura – SPANIA (lider de proiect), Regiunea de planificare Riga - LETONIA, Consiliul Județean Donegal - IRLANDA, Agenția de Dezvoltare Nicosia - CIPRU, Centrul de sprijin pentru afaceri L.t.d. Kranj - SLOVENIA.

Proiectul este finanțat prin Programul Interreg Europe, în cadrul Obiectivului 2 - o Europă mai Verde, Obiectivul specific - Energie regenerabilă, care urmărește să sprijine creșterea conștientizării, formarea și dezvoltarea competențelor în domeniul energiei regenerabile, eficienței energetice și securității energetice.


Obiectivul principal al ShareRES este de a îmbunătăți politicile care permit o participare activă a comunităților cetățenești la piața energiei, prin generare, consum, partajare și vânzare de
electricitate.


Acest obiectiv principal va fi atins prin concentrarea pe:
- Abordarea barierelor și dificultăților specifice, în ceea ce privește crearea comunităților energetice.
- Implicarea părților interesate, inclusiv a autorităților publice, care au capacitatea de a le rezolva.
- Transferarea cunoștințelor și experienței din acele regiuni avansate către cele cu o experiență scăzută în organizarea comunităților energetice.
- Crearea de instrumente și soluții bazate pe experiența acumulată.
- Atingerea incluziunii sociale, reducerea sărăciei energetice și promovarea dezvoltării economice locale în zonele implicate.


Valoarea totală a proiectului: 1,407,400.00 Euro
Valoarea finanțării alocată Municipiului Alba Iulia: 215,000.00 Euro (100% nerambursabilă)
Perioada de implementare: 01 martie 2023 – 28 februarie 2027.
Mai multe informații despre proiect sunt disponibile pe website-ul: www.interregeurope.eu/shareres.


Persoană de contact:
Tudor Drâmbărean - Manager de proiect, Ioana Cioloca - Expert Comunicare și PR
Tel: 0372 586 428
Fax: 0258 812 545
E-mail: inovareurbana@apulum.ro

 

Documentul integral, în format PDF, se găsește aici!