a

INFORMAȚII REFERITOARE LA PROIECTUL „BI Smart Alba Iulia“, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

06.07.2020


Obiectivul general/scopul proiectului îl constituie creșterea calității procesului decizional la nivelul UAT Alba Iulia pentru a răspunde în mod fundamentat și coerent nevoilor comunității locale în vederea impulsionării dezvoltării locale pe criterii durabile și competitive.

Informații suplimentare, regăsiți aici !