a

Invitație de participare pentru implementarea Proiectului “supportinG incReasEd knowlEdge oN rEnewable eneRgy and energy efficiency in Alba Iulia” (acronim GREENER)

16.06.2023


INVITAȚIE PARTICIPARE CURS


Municipiul Alba Iulia implementează Proiectul “supportinG incReasEd knowlEdge oN rEnewable eneRgy and energy efficiency in Alba Iulia” (acronim GREENER), finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, ce are ca obiectiv general îmbunătățirea cunoștințelor de energie regenerabilă, eficiență energetică și securitate energetică la nivelul comunității locale, în contextul dezvoltării durabile a municipiului nostru.


Pentru realizarea acestui obiectiv, Municipiul Alba Iulia va organiza un curs destinat întreprinderilor mici și mijlocii locale, care vizează îmbunătățirea cunoștințelor IMM-urilor prin formare specializată în domeniul eficienței energetice și al managementului energiei. Cursul este organizat împreună cu partenerii de proiect Agenția Locală a Energiei Alba, Norsk Energi (Norvegia) și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, după cum urmează:


Alba Iulia, str. Bucovinei nr. 6 (sediul Direcției Programe):
În fiecare zi, cursul se desfășoară în intervalul orar 09 - 15 (incluzând coffee break și prânz).


20 iunie
Lector: Sergei Faschevsky, consultant senior în cadrul Norsk Energi (sesiunea 1).


21 iunie:
Lectori: Andrei Ceclan, Ş.l. dr. ing. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Alexandru Mureșan, Asist.cerc. dr. ing. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Septembrie (o zi care va fi anunțată din timp):
Lector: Sergei Faschevsky, consultant senior în cadrul Norsk Energi (sesiunea 2).


De asemenea, cursanții sunt invitați să participe la evenimentul Green Demo Day, ce va fi organizat la finalul lunii septembrie în Alba Iulia, eveniment dedicat IMM-urilor înscrise la sesiunile de training, unde acestea pot propune acțiuni verzi, inovatoare pentru oraș, în cadrul unui concurs de idei. IMM-urile care câștigă primele două locuri vor participa anul acesta la o vizită de studiu în Oslo, Norvegia.


În cadrul cursului, serviciile de masă vor fi asigurate pentru toți participanții. De asemenea, va fi asigurată traducerea din și în limba engleză, dar încurajăm desemnarea unor persoane cu minime cunoștințe de engleză, pentru cursivitatea discuțiilor. La finalul training-ului, participanții vor primi certificate privind dezvoltarea unor competențe specifice, cu precizarea numărului de ore de perfecţionare.


Necesitatea reducerii dependenței de sursele de energie fosilă și tranziția către surse de energie durabile pentru a asigura atât protecția mediului, cât și reducerea costurilor, sunt deja realități la nivel local. Vă invităm, așadar, reprezentanții IMM-urilor din Alba Iulia și împrejurimi să desemneze 1-2 reprezentanți ai companiei pentru a participa la acest curs, util prin calitatea lectorilor, informațiile la zi și practice pe care le oferă.


Înscrierea se face transmițând pe adresa de e-mail greener@apulum.ro datele persoanelor desemnate (nume, prenume și funcție). Întrucât locurile sunt limitate, validarea participanților la curs se va face în ordinea înscrierii lor, termenul limită pentru aceasta fiind 19 iunie 2023, ora 14:00. Persoană de contact: domnul Dorin Sava, consilier de formare în cadrul proiectului GREENER (telefon 0723-336511, email greener@apulum.ro)..


Invitație de participare (format PDF)

Agendă curs (format PDF)