a

BIROUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU, SISTEM INFORMATIC GEOGRAFIC