a

SERVICIUL EVENIMENTE PUBLICE, COMUNICARE ȘI TURISM

Șef serviciu: Roman Diana Elena Aurora
BIROURI ŞI SERVICII SUBORDONATE:

Compartiment de organizare și promovare turistică    
Centrul național de informare și promovare turistică municipiul Alba Iulia