a

SERVICIUL EVENIMENTE PUBLICE, COMUNICARE ȘI TURISM

Șef serviciu: Micu Daniela
BIROURI ŞI SERVICII SUBORDONATE:

Compartiment de organizare și promovare turistică    
Centrul național de informare și promovare turistică municipiul Alba Iulia