a

SERVICIUL EVENIMENTE, TURISM

Șef serviciu: Roman Diana Elena Aurora
BIROURI ŞI SERVICII SUBORDONATE:

Compartiment evenimente    
Centrul național de informare și promovare turistică municipiul Alba Iulia    
Compartiment turism