a

DIRECŢIA CHELTUIELI

CONDUCEREA:
Director executiv
: Ţîr Teofila

RELAŢII CU PUBLICUL
Compartiment Transport, Libera Initiativa: Luni - Vineri: 08:00 - 16:00


Telefon: 0372 586432
BIROURI ŞI SERVICII SUBORDONATE:

Serviciul Financiar, Salarizare, Contabilitate

Şef Serviciu

Mărincean Liliana

 
Compartiment Transport, Liberă Iniţiativă