a

DIRECŢIA URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI

CONDUCEREA:
Arhitect Şef:
Călin Hedviga

RELAŢII CU PUBLICUL:

Serviciul Urbanism: Luni - Vineri: 08:00 - 12:00
Serviciul Autorizări: Luni - Vineri: 08:00 - 12:00


Telefon: 0372 586433
BIROURI ŞI SERVICII SUBORDONATE:

Serviciul Urbanism

Şef Serviciu vacant

Serviciul Autorizări

Şef Serviciu

Dumitrean Anca