a

DIRECŢIA TEHNICĂ, DEZVOLTARE

CONDUCEREA:
Director executiv
: Stan Traian Daniel
BIROURI ŞI SERVICII SUBORDONATE:

Serviciul investiţii şi lucrări publice                                                

Şef Serviciu

Cânța Claudia Oana

Compartimentul urmărirea execuției lucrărilor publice

 

 

 

Biroul întreținere și reparații clădiri                                                        

Şef Birou

Cloamba Marius

   

Serviciul administrare drumuri și utilități publice

Şef Serviciu

Armean Gabriel

Biroul întreținere și reparații drumuri și siguranța circulației

Şef Birou

Tanislav Lucian

Compartiment energetic

 

 

Unitatea municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice