a

DIRECŢIA TEHNICĂ, DEZVOLTARE

CONDUCEREA:
Director executiv
: vacant
BIROURI ŞI SERVICII SUBORDONATE:

Serviciul investiţii şi lucrări publice                                                

Şef Serviciu

vacant

Compartimentul urmărirea execuției lucrărilor publice

 

 

 

Biroul întreținere și reparații clădiri                                                        

Şef Birou

Stan Traian Daniel

 

Serviciul verificare, evaluare și achiziții publice                                                        

Şef Serviciu

Buzgure Cosmin

Compartiment verificare proiecte

 

 

 

Serviciul administrare drumuri și utilități publice

Şef Serviciu

Armean Gabriel

Biroul întreținere și reparații drumuri și siguranța circulației

Şef Birou

Tanislav Lucian

Compartiment energetic

 

 

Unitatea municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice