a

DIRECTIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

CONDUCEREA:
Director executiv:
Cristescu Adela Tania

CONTACT:

B-dul Republicii Nr. 26
Tel: 0258-810325, 0258-811715

Centrul de zi pentru persoane vârstnice
Alba Iulia, strada Libertăţii, nr. 21,
Tel: 0258/810565
 

Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii „Sfânta Maria”
Alba Iulia, strada Arnsberg, nr. 34A,
Telefon/fax: +40 258 810325; +40 258 811715

 

Cantina de ajutor social
Alba Iulia, strada Libertăţii, nr. 21
Telefon 0258/811687

 

Centrul pentru Victimele Violenţei Domestice
Birou de consiliere, cu sediul la B-dul Republicii nr.26
Telefon 0258/810325.

 

Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia
Alba Iulia, str. Lalelelor, nr.60, judeţul Alba
Telefon: 0258834315, fax 0258834316, e-mail: caminvarstnici@apulum.ro
 

 
BIROURI ŞI SERVICII SUBORDONATE:

Serviciul Prestaţii Sociale şi Evaluare Socială Primară

Şef Serviciu

Chezan Cosmina Olimpia

Compartiment Venit Minim de Incluziune

 

 

Compartiment Ajutoare Financiare Speciale

 

 

Compartiment Protecția Copilului

 

 

Compartiment Protecția Persoanelor Vârstnice

   

Compartiment Protecția Persoanelor cu Handicap

   

Asistenți Personali

 

 

 

Serviciul Programe şi Servicii Sociale

Şef Serviciu

Haşegan Olga Angela

Cantina de Ajutor Social

 

 

Compartiment Juridic și Contencios

 

 

Compartiment Strategii, Programe

 

 

Compartiment Asistență Medicală Comunitară

   

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii "Sfânta Maria"

   

Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice

 

 

Centrul pentru Adăpostirea Victimelor Violenței în Familie

 

 

 

Serviciul Financiar, Administrativ, Achiziții Publice

Şef Serviciu

Anton Carmen Maria

Compartiment Contabilitate, Salarizare, Achizitii Publice

 

 

Compartiment Administrativ

 

 

Compartiment Resurse Umane, Monitorizare

   

Compartiment Relații Publice, Comunicare și Registratură