a

DIRECTIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

CONDUCEREA:
Director executiv:
Cristescu Adela Tania

CONTACT:

Strada Bucovinei Nr. 3
Tel: 0258-810325, 0258-811715

Centrul de zi pentru persoane vârstnice
Alba Iulia, strada Libertăţii, nr. 21,
Tel: 0258/810565
 

Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii „Sfânta Maria”
Alba Iulia, strada Arnsberg, nr. 34A,
Telefon/fax: +40 258 810325; +40 258 811715
BIROURI ŞI SERVICII SUBORDONATE:

Serviciul Prestaţii Sociale şi Evaluare Socială Primară

Şef Serviciu

Chezan Cosmina Olimpia

Serviciul Programe şi Servicii Sociale

Şef Serviciu

Haşegan Olga Angela