a

DIRECŢIA JURIDICĂ, ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

CONDUCEREA:
Director executiv: Rânghet Georgeta Camelia.

RELAŢII CU PUBLICUL
Direcţia juridică, administraţie publică locală: Luni - Vineri: 08:00 - 13:00


Telefon: 0372 586423
BIROURI ŞI SERVICII SUBORDONATE:

Compartimentul autoritate tutelară    

Serviciul administraţie publică locală, juridic, contencios                                           

Șef serviciu Fiț Ileana Simona

Compartimentul arhivă