a

DIRECŢIA JURIDICĂ, ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

CONDUCEREA:
Director executiv: Ranghet Georgeta Camelia

 


Telefon: 0372 586423
BIROURI ŞI SERVICII SUBORDONATE:

Compartimentul autoritate tutelară    

Serviciul administraţie publică locală, juridic, contencios                                           

Șef serviciu Fiț Ileana Simona

Compartimentul arhivă