a

COMPARTIMENTUL RELAȚII INTERNAȚIONALE, RELAȚII CU MEDIUL DE AFACERI ȘI SOCIETATEA CIVILĂ, PARTENERIATE