a

DIRECȚIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

CONDUCEREA:
Director executiv:
Cristescu Adela Tania

CONTACT:

B-dul Republicii Nr. 26
Tel: 0258-810325, 0258-811715

Centrul de zi pentru persoane vârstnice
Alba Iulia, strada Libertăţii, nr. 21,
Tel: 0258/810565
 

Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii „Sfânta Maria”
Alba Iulia, strada Arnsberg, nr. 34A,
Telefon/fax: +40 258 810325; +40 258 811715

 

Cantina de ajutor social
Alba Iulia, strada Libertăţii, nr. 21
Telefon 0258/811687

 

Centrul pentru Victimele Violenţei Domestice
Birou de consiliere, cu sediul la B-dul Republicii nr.26
Telefon 0258/810325.

 

 
BIROURI ŞI SERVICII SUBORDONATE:

Compartiment Resurse Umane, Monitorizare

                                                                

Compartiment Relații Publice, Comunicare și Registratură

   
 

Serviciul Beneficii Sociale și Evaluare Primară

Şef Serviciu

Chezan Cosmina Olimpia

Compartiment Venit Minim de Incluziune

 

 

Compartiment Ajutoare Financiare Speciale

 

 

Compartiment Protecția Copilului

 

 

Compartiment Protecția Persoanelor Vârstnice

   

Compartiment Protecția Persoanelor cu Handicap

   

Asistenți Personali

 

 

 

Serviciul Programe şi Servicii Sociale                                                         

Şef Serviciu         

Haşegan Olga Angela                         

Compartiment Juridic și Contencios

 

 

Compartiment Strategii, Programe

 

 

Compartiment Asistență Medicală Comunitară

 

 

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii "Sfânta Maria"

 

 

Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice

 

 

Centrul pentru Victimele Violenței Domestice

 

 

Cantina de Ajutor Social

 

 

Serviciu de Îngrijire la Domiciliu ”La tine acasă, îngrijire socială la domiciliu”

 

 

Spălătorie Socială

 

 

 

Serviciul Financiar, Administrativ, Achiziții Publice

Şef Serviciu  

Anton Carmen Maria            

Compartiment Contabilitate, Salarizare, Achizitii Publice

 

 

Compartiment Administrativ