a

Informare - Consultare Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Municipiului Alba Iulia pentru perioada 2014-2023

09.05.2017


„Având în vedere prevederile art. 7 din Legea 53/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publicului versiunea actualizată a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Municipiului Alba Iulia pentru perioada 2014-2023. SIDU reprezintă un instrument de planificare în vederea dezvoltării urbane durabile a municipiului Alba Iulia în perioada menționată.
Documentul va fundamenta prioritizarea proiectelor ce urmează a fi depuse spre finanțare în cadrul mai multor programe operaționale aferente anvelopei financiare 2014-2020, precum Programul Operațional Regional, Programul Operațional Infrastructură Mare, Programul Operațional Competititivitate, Programul Operațional Capital Uman, Programul Operațional Capacitate Administrativă. O importanță deosebită o are SIDU în fundamentarea și prioritizarea proiectelor depuse pe Axa Prioritară 4 Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.
Strategia este supusă dezbaterii publice în perioada 10.05.2017 – 20.06.2017 și poate fi consultată începând cu data de 10.05.2017 pe site-ul oficial al Municipiului Alba Iulia la secțiunea Consultare publică, precum și în format fizic la registratura Primăriei, camera 8.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise pe adresa de email sidu@apulum.ro până la data de 20.06.2017.
Strategia va fi de asemenea supusă dezbaterii publice în cadrul unei ședințe organizate de Municipiul Alba Iulia, data și locul de desfășurare a acesteia urmând a fi anunțate cu cel mult 10 zile calendaristice în avans.”

 

Puteti vizualiza/ descărca documentația aici.


Print Friendly and PDF