a

Achiziţii publice

15.10.2018
Achiziție de materiale consumabile, în cadrul proiectului „Start-up Plus-Antreprenoriat Urban în Centrul Țării”, Cod proiect 104643
Deschide Închide
15.10.2018
Lucrări de „Amenajare centru - spații administrative și spații pentru furnizarea serviciilor în vederea accesului și/sau menținerea pe piața muncii” în Alba Iulia, str. Bucovinei, nr.6
Deschide Închide
02.10.2018
Achizitie materiale consumabile în cadrul proiectului Alba Iulia 360 cod SMIS 2014+:101639
Deschide Închide
10.09.2018
Achiziție de servicii de consultanță si reprezentare juridică pentru persoanele aflate în grupul țintă din cele cinci comunități marginalizate prevăzute în proiectul ”ALBA IULIA 360” COD SMIS 2014+: 101639
Deschide Închide
05.09.2018
Servicii de elaborare a documentaţiei tehnico- economice faza Studiu de fezabilitate privind obiectivul de investiții: “CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE SOCIALE, CARTIER GHEORGHE ȘINCAI, 5 TRONSOANE TIP B2, B3, B4 – MUNICIPIUL ALBA IULIA”
Deschide Închide
05.09.2018
Servicii de elaborare a documentaţiei tehnico- economice faza Studiu de fezabilitate privind obiectivul de investiții: “CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE SOCIALE, CARTIER GHEORGHE ȘINCAI, 2 TRONSOANE (TIP B1 și Z3) – MUNICIPIUL ALBA IULIA”.
Deschide Închide
28.08.2018
Lucrări privind executia de măsuri pentru implementare cerințe ISU pentru Grădinița cu program normal Bărăbanț din municipiul Alba Iulia, str. Mureșului, nr. 136
Deschide Închide
03.08.2018
Achizitie servicii de audit energetic și obținere certificat performanță in cadrul proiectului LOCARBO
Deschide Închide
10.07.2018
Servicii de cadastru având ca obiect –Realizarea lucrărilor sistematice de cadastru –pe 7 sectoare cadastrale situate în extravilanul localității Alba Iulia în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară
Deschide Închide