a

Achiziţii publice

31.07.2019
Servicii de cadastru având ca obiect: Realizarea lucrărilor sistematice de cadastru pe 8 sectoare cadastrale situate în extravilanul localității Alba Iulia, în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, finanțate de ANCPI, în aplicarea prevederilor OUG 35/2016
Deschide Închide
24.07.2019
Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului EXTINDERE, REABILITARE ȘI MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ SERVICIUL SOCIAL ‘‘CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE’‘, ALBA IULIA -  în cadrul programului POR 2014-2020, cod proiect 113962.
Deschide Închide
24.07.2019
Servicii de audit financiar în cadrul proiectului EXTINDERE, REABILITARE ȘI MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ SERVICIUL SOCIAL ‘‘CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE’‘, ALBA IULIA -  în cadrul programului POR 2014-2020, cod proiect 113962.
Deschide Închide
https://www.apulum.ro/images/uploads/fisiere/Documentatie_de_atribuire_audit_financiar_centru_de_Zi.pdf

Raspuns la solicitarea de clarificari din data de 25.07.2019:
Rapoartele de audit vor fi cele aferente cererilor de rambursare de depus in cadrul Contractului de finantare nr.3908/19.03.2019 si anume: 7 rapoarte.
Totodata, asa cum este mentionat in caietul de sarcini, subpct 1.1. Subiectul angajamentului: Subiectul angajamentului -Cererile de rambursare aferente Contractului de Finanţare nr. 3908/19.03.2019, cu actele aditionale aferente acestuia, actele aditionale aferente contractului de finantare sus-mentionat, care se refera la prelungirea perioadei proiectului,  determina cresterea numarului cererilor de rambursare trimestriale, respectiv al rapoartelor de audit, corespunzator cu numarul trimestrelor de prelungire

19.07.2019
Servicii de dirigentie de santier pentru urmarirea obiectivului : Extindere, reabilitare si modernizare infrastructura serviciul social ” CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE”, Alba Iulia
Deschide Închide
18.07.2019
Materiale de birotică necesare pentru buna funcționare a celor trei creșe, Municipiul Alba Iulia, pentru anul 2019
Deschide Închide
16.07.2019
Lucrari de reparatii curente la Gradinita cu program prelungit nr. 8 din municipiul Alba Iulia”.
Deschide Închide
11.07.2019
SERVICII SOCIALE ACORDATE ÎN CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI( FIZIC, SOMATIC, MINTAL, NEUROLOGIC, SURDOCECITATE, ASOCIAT) - DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA
Deschide Închide
09.07.2019
Achiziție de flori, aranjamente florale și coroane, necesare evenimentelor mun.Alba Iulia (buchete flori, coșuri flori,coroane și jerbe naturale)
Deschide Închide
05.07.2019
Servicii – spălătorie auto, pentru automobilele aflate in proprietatea Municipiului Alba Iulia
Deschide Închide