a

Achiziţii publice

23.01.2019
Serviciilor de proiectare – elaborare documentație tehnico-economică faza completare și actualizare expertiză tehnică, audit energetic și DALI pentru obiectivul de investiții: Intervenții în domeniul îmbunătățirii condițiilor de locuit Bloc G3-G4, str. Al. I. Cuza, Nr. 12, Alba Iulia, în cadrul proiectului POCU „Alba Iulia 360” cod proiect 101636
Deschide Închide
14.12.2018
Servicii de informare și publicitate pentru proiectul “ Creșterea eficienței energetice a clădirilor de învățământ din municipiul Alba Iulia – Liceul cu program sportiv” cod MY SMIS 114231
Deschide Închide
22.11.2018
Lucrări de reparații curente, Școala Generală Micești, Municipiul Alba Iulia
Deschide Închide
21.11.2018
Servicii de proiectare, asistență tehnică și execuție de lucrări aferente obiectivul de investiții: “VIABILIZARE AMPLASAMENT LOCUINȚE ANL ÎN PROPRIETATE CU CREDIT IPOTECAR (2 TRONSOANE X 7 LOCUINȚE ÎNȘIRUITE), strada Nada Florilor, prin amenajări exterioare, branșamente apă, racorduri canal – MUNICIPIUL ALBA IULIA” - Procedură reluată
Deschide Închide
16.11.2018
Achiziție de materiale și produse de curățenie necesare pentru buna funcționare a celor trei creșe, Municipiul Alba Iulia
Deschide Închide
08.11.2018
Lucrări de întreținere si reparații pentru obiectivul ``VALORIFICAREA RESURSELOR TURISTICE NATURALE IN ZONA MAMUT – PARCUL DENDROLOGIC DR.IOAN VLAD – VALEA POPII DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA ”
Deschide Închide
05.11.2018
Servicii de cadastru având ca obiect –Realizarea lucrărilor sistematice de cadastru –pe 7 sectoare cadastrale situate în extravilanul localității Alba Iulia în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară
Deschide Închide
29.10.2018
Achiziție Echipamente audio-video portabile pentru dotarea Poliției Locale
Deschide Închide

Invitatie achizitie echipamente audio video portabil.pdf

Formulare produse editabile.docx

Urmare a solicitarii de clarificare nr. 1029/31.10.2018 inregistrata la registratura Primariei Alba Iulia sub nr. 106534/01.11.2018 va raspundem urmatoarele: oferta se va prezenta intr un singur exemplar original.

26.10.2018
Servicii de proiectare, asistență tehnică și execuție de lucrări aferente obiectivul de investiții: “VIABILIZARE AMPLASAMENT LOCUINȚE ANL , strada Nada Florilor, prin amenajări exterioare, branșamente apă, racorduri canal – MUNICIPIUL ALBA IULIA”
Deschide Închide